Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Furu utnemnt til underdirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Elin Marie Furu, Oslo, er i statsråd dag utnemnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet. Ho er 51 år og har embetseksamen i statsvitskap.

Elin Marie Furu, Oslo, er i statsråd dag utnemnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet. Ho er 51 år og har embetseksamen i statsvitskap. 

Furu blei tilsett i Samferdselsdepartementet i 1986, og har vore seniorrådgjevar sidan juni 2004. Ho er nestleiar i Økonomiseksjonen i departementet, og har ei sentral rolle i arbeidet med statsbudsjettet og statsrekneskapen. Furu har overordna ansvar for tolking av regelverket for offentlege anskaffingar og har viktige oppgåver knytt til bruken av det statlege økonomiregelverket.

Elin Marie Furu er cand.polit. i statsvitskap frå Universitetet i Oslo, der ho blei uteksaminert i 1985.   

Til toppen