Forsiden

Historisk arkiv

Nestunnelen – ny omkjøringsvei klar første oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Jeg har en gladmelding til brukere av E16: En rask, effektiv og ny omkjøringsvei er klar første oktober. I tillegg vil tunnelen oppgraderes med nytt hvelv og nytt elektrisk anlegg, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Jeg har en gladmelding til brukere av E16: En rask, effektiv og ny omkjøringsvei er klar første oktober. I tillegg vil tunnelen oppgraderes med nytt hvelv og nytt elektrisk anlegg, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet har valgt å gå for et alternativ der en bygger en ny omkjøringsvei på 700 meter, på oversiden av Nestunnelen. Denne veien vil være klar første oktober. Omkjøringsveien vil sørge for at forsinkelsene i forbindelse med stenging av tunnelen blir lave.

Løsningen innebærer at eksisterende hvelvkonstruksjon tas ned og at det etableres helt nytt hvelv og nytt elektrisk anlegg. Samferdselsdepartementet har valgt den løsningen som har lengst levetid og er mest trafikksikker.

Kostnadene med ny omkjøringsvei og utbedring av tunnel er anslått til om lag 135 millioner kroner. Det vil ta mellom 10 og 15 måneder å oppgradere Nestunnelen.

Inntil ny omkjøringsvei er klar, vil det bli iverksatt generelle trafikksikkerhetstiltak på nåværende omkjøringsvei.

Pressetelefon: 919 14 777