Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Planlegging av E18 og bygging av gang og sykkelveger – i Aust-Agder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er viktig å få fortgang i planleggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det haster også med utbygging av gang og sykkelveger. Jeg er derfor glad for å kunne legge frem dette forslaget, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Det er viktig å få fortgang i planleggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det haster også med utbygging av gang og sykkelveger. Jeg er derfor glad for å kunne legge frem dette forslaget, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.


Samferdselsdepartementet foreslår å følge fylkestingets initiativ om å utvide Aust-Agderpakka. Utvidelsen vil inkludere planlegging av E18, Tvedestrand – Arendal, samt planlegging og utbygging av gang og sykkelveg langs E18 og fylkesveg 402.

Utvidelsen av Aust-Agderpakka har en økonomisk ramme på 200 millioner kroner, som foreslås finansiert av bompenger.

Det opprettes en ny bomstasjon på E18, vest i Lillesand, i tillegg til dagens bomstasjon på kommunegrensa mellom Lillesand og Grimstad. Takstene for disse bomstasjonene blir halvert, fra dagens nivå.

De nye takstene blir 15 kroner for lette kjøretøy og 30 kroner for tunge kjøretøy og gjelder for ny bomstasjon, samt for bomstasjon mellom Lillesand og Grimstad. Takstene for bomstasjonen i Gjerstad kommune blir uendret.

- Delt innkreving mellom flere bomstasjoner kombinert med et lavere takstnivå pr bomstasjon, gir en mer rettferdig innkreving. Det nye opplegget vil føre til at flere trafikanter, som har nytte av ny E18, betaler bompenger, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.


For flere opplysninger - se:

 

Til toppen