Historisk arkiv

Prikkbelastningsordningen blir strengere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Prikkbelastningsordningen bidrar til å redde liv ved at flere følger trafikkreglene. Revidert ordning vil redde enda flere liv, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. En revisjon av dagens prikkbelastningsordning ble i dag vedtatt i statsråd. Ordningen blir skjerpet og vil gjelde fra 1. juli.

Prikkbelastningsordningen ble innført 1.1.2004 for å gi et enklere og mer effektivt system for å kunne reagere mot de som bryter vegtrafikkloven gjentatte ganger. Ordingen omfatter overtredelser som er enkle å konstatere og som er så alvorlige at de ligger opp mot grensen for inndragning av førerkort. Får man åtte prikker eller mer i løpet av tre år, mister man føreretten for seks måneder.

Ordningen er evaluert av SINTEF, som konkluderer med at den treffer og virker på målgruppen. Ifølge evalueringsrapporten oppgav førere med flere enn seks prikker at ordningen har påvirket dem til å kjøre mer lovlydig.

Men full effekt av ordningen har likevel uteblitt fordi kun et fåtall av de som har åtte prikker eller mer faktisk har mistet føreretten. Hovedårsaken er manglende teknisk utstyr for direkte tilgang til prikkregisteret fra politibilene. Slikt utstyr kommer nå på plass.

Dobbel prikkbelastning for uerfarne førere
Samtidig revideres ordningen og blir strengere. Bilførere vil nå få flere prikker for hver enkelt overtredelse, og uerfarne førere – det vil si førere som er i den toårige prøvetiden alle må gjennom når de tar sertifikat – vil få dobbel prikkbelastning.

Hensikten er at ordningen skal ha en særlig effekt på uerfarne førere, som gjerne også er unge. Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at bilførere i alderen 18-20 år har 10 ganger så høy dødsrisiko som bilførere i alderen 35-64 år.

Endringene:

  • For overtredelser som gir to prikker i dag, vil man etter revisjonen få tre prikker, mens én prikk øker til to.
  • Førere i prøvetiden får dobbelt så mange prikker som den økte belastning for andre, og vil dermed tape førerretten allerede andre gang han/hun får prikk.
  • Grensen for utsendelse av varselbrev senkes fra seks til fire prikker.
  • Nye overtredelser som gir prikkbelastning: For liten avstand til forankjørende kjøretøy, kjøring i sperreområde kjøring med ulovlig trimmet motorsykkel/moped, manglende sikring av passasjerer under 15 år og bruk av personlig verneutstyr.


Redder liv
- Beregninger viser at dersom alle holder fartsgrensene, kjører rusfritt og bruker bilbelte, vil antall drepte i trafikken bli redusert med 50 prosent. En strengere prikkbelastningsordning vil få flere over på riktig side av loven, og verstingene blir raskere fjernet fra trafikken. Slik vil ordningen redde liv, sier Kleppa.


For mer informasjon, se vedlegg:

Kongelig resolusjon 20.5.2011 (pdf)
Forskriftsendring (pdf)
Oversikt over prikkbelastning - ny/gammel ordning (pdf)