Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012:

Forbedret tilbud til TT-brukere med spesielt store behov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen ønsker å utvide tilbudet av tilrettelagt transport (TT-transport) for brukere med spesielt store behov. I budsjettet for 2012 blir det satt av 10 millioner kroner til en ny forsøksordning. Forsøket skal gjelde dør til dør transport for funksjonshemmede med spesielt store behov.

- Regjeringen ønsker å utvide tilbudet av tilrettelagt transport (TT-transport) for brukere med spesielt store behov. I budsjettet for 2012 blir det satt av 10 millioner kroner til en ny forsøksordning. Forsøket skal gjelde dør til dør transport for funksjonshemmede med spesielt store behov. Dette er et viktig tiltak i retning et samfunn for alle, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I 2009 ble det satt i gang et forsøk i Oslo og seks fylkeskommuner, Østfold, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. Målet var å se om et bedre tilbud av bestillingstransport og serviceruter kunne erstatte deler av TT-tilbudet for noen av brukerne

Utformingen av det nye forsøket vil ta utgangspunkt i erfaringer fra det pågående forsøket og innspill fra NAV, fylkeskommunene og de funksjonshemmedes organisasjoner.

Samferdselsdepartementet ønsker slik å få økt kunnskap om organisering og kostnader knyttet til et forbedret tilbud. Det legges opp til at forsøket starter 1. april 2012.

Statsbudsjettet 2012 (samferdsel)

Pressemeldingar om statsbudsjettet 2012: