Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012:

Sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er viktig å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i hele landet, sier samferdselsminister Kleppa. I budsjettet for 2012 foreslår regjeringen å bruke 977,5 millioner kroner til luftfartsformål. Det er nær 20 millioner kroner mer enn i 2011.

- Det er viktig å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i hele landet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. I budsjettet for 2012 foreslår regjeringen å bruke 977,5 millioner kroner til luftfartsformål. Det er nær 20 millioner kroner mer enn i 2011.

Ordningen med at overskuddsflyplasser betaler for underskuddsflyplasser blir videreført.  Samferdselsdepartementet vil i tillegg fortsette å kjøpe flyruter der markedet ikke kan levere et tilfredsstillende tilbud.

Kjøp av flytransport:

• 705,6 millioner kroner til kjøp av flytransport

Samferdselsdepartementet lyste i august 2011 ut nytt anbud på 18 eksisterende ruteområder og ett nytt ruteområde (Evenes – Tromsø v.v.) med sikte på å inngå nye kontrakter for ruteflyging fra 1. april 2012.

Sikkerhet i innenlands helikoptertrafikk:

Samferdselsdepartementet vil finansiere en sikkerhetsstudie som skal være et grunnlag for å bedre sikkerheten for innenlandshelikopter.


Luftfartstilsynet – sikkerhet i norsk luftfart:

• 184 millioner kroner

Sikkerheten i norsk luftfart skal fortsatt prioriteres. Luftfartstilsynet har hovedansvar for tilsynet med sikkerheten i norsk sivil luftfart. Økt tilsynsaktivitet innenfor områdene flyplass-flysikring, security og innenlandshelikopter vil bli prioritert.

Statens havarikommisjon for transport:

• 60, 6 millioner kroner

Statens havarikommisjon for transport skal gjennom uavhengige undersøkelser bidra til å øke sikkerheten i luftfarten, jernbanetrafikken og vegtrafikken.

Avinor AS:

• 502 millioner kroner i utbytte
• 444,4 millioner kroner til avdrag på statslån til Oslo Lufthavn AS

Avinor AS har ansvaret for å drive et landsomfattende nett av 46 lufthavner og en samlet flysikringstjeneste for luftfarten.

Selskapet står ovenfor investerings- og finansieringsutfordringer de neste årene. Blant annet skal det bygges ny terminal 2 ved Oslo Lufthavn og det planlegges ny terminal ved Bergen lufthavn, Flesland. Avinor må også gjennomføre betydelige sikkerhetsinvesteringer.

Ikke-statlige lufthavner:

• 27, 4 millioner kroner

15, 4 millioner kroner er satt av til flyinformasjonstjenester ved ikke-statlige flyplasser og 12 millioner kroner er satt av til Stord Lufthamn, Sørstokken.

Statsbudsjettet 2012 (samferdsel)

Pressemeldingar om statsbudsjettet 2012: