Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet

Ny rapport: Forutsigbar finansiering gir mer for pengene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Forutsigbar finansiering og mer sammenhengende utbygging er viktig for å sikre enda raskere og mer effektiv gjennomføring av store utbygginger i transportsektoren. Kortere planleggingstid er også nødvendig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Forutsigbar finansiering og mer sammenhengende utbygging er viktig for å sikre enda  raskere og mer effektiv gjennomføring av store utbygginger i transportsektoren. Kortere planleggingstid er også nødvendig. Dette må vi jobbe for, enten utbyggingen er  finansiert over offentlige budsjetter, ved bompenger eller ved andre finansieringsformer.          

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse at Møreforsking nå har lagt fram rapporten ”Alternativ finansiering av transportinfrastruktur – Noen utvalgte problemstillinger”.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er ett av flere prosjekter innenfor departementets ”Program for overordnet transportforsking, POT”.

- Vi har fått et ytterligere innspill til arbeidet med å sikre enda bedre utnyttelse av ressursene i sektoren. Sammen med andre rapporter og utredninger gir rapporten fra Møreforsking et godt grunnlag for et nyansert offentlig ordskifte om Nasjonal transportplan og om ulike løsninger for finansiering og organisering i transportsektoren, sier samferdselsministeren.    

Les rapporten: ”Alternativ finansiering av transportinfrastruktur – Noen utvalgte problemstillinger”

Se også: Rapporten ”Finansiering, effektivitet og styring – Alternative finansierings- og organsisasjonsformer for transportinfrastruktur"

Mer om Program for overordnet transportforsking, POT