Forsiden

Historisk arkiv

Høring om kostnadsdelingsmodell for datalagringsdirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er nødvendig med en oversikt over de totale kostnadene som implementeringen av direktivet medfører, før en tar stilling til modell, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

- Det er nødvendig med en oversikt over de totale kostnadene som implementeringen av direktivet medfører, før en tar stilling til modell, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet sender i dag ut et felles høringsbrev om kostnadsmodeller for datalagringsdirektivet.

Departementene ber om innspill på seks ulike kostnadsdelingsmodeller. Departementene ber om innspill knyttet til kostnader for innføring av lagringsplikten. Frist for innspill på modellene er 19. april, 2012.

De seks kostnadsdelingsmodellene er beskrevet i en rapport som er laget av et eksternt utvalg. Utvalget leverte rapporten ”Forslag til kostnadsmodell i forbindelse med innføring av datalagringsdirektivet” til Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet, 1. februar 2012.

Departementene tar sikte på å sende lovforslag om kostnadsmodell på høring i løpet av sommeren 2012. Tidspunkt for når regler om datalagring trer i kraft, (1. juli 2012) blir forskjøvet.

Mer:

Høringssaken

Rapporten