Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny styreleder og nytt styremedlem:

Idar Kreutzer ny styreleder i Posten Norge AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På generalforsamlingen i Posten onsdag 27. juni, ble Idar Kreutzer valgt som ny styreleder og Sigrid Hjørnegård valgt som nytt styremedlem.

Idar Kreutzer (født 1962) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole. Han tiltrer som administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon 1. september i år.  Han har vært ansatt i Storebrand siden 1992, de siste 12 årene som konsernsjef. Kreutzer har vært styreleder i Finansnæringens Hovedorganisasjon og har en rekke sentrale verv i norsk næringsliv, blant annet i Orkla, Statoil og Hydro. Han er i tillegg rådsmedlem i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og styreleder i Flyktningehjelpen. Han har tidligere vært byrådssekretær for Michael Tetzschner.

Sigrid Hjørnegård (født 1965) har hovedfag fra Norges Landbrukshøyskole. Hun er direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge. Hun har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet, og har vært politisk rådgiver i både Olje- og energidepartementet og Landbruksdepartementet.

‑ Kreutzer har tung erfaring fra norsk næringsliv og Hjørnegård har bred politisk erfaring. Sammen vil de utgjøre en ressurs for Posten fremover sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Styremedlem Randi B. Sætershagen er valgt som ny nestleder. Eli Arnstad (tidligere nestleder) har trukket seg fra sin styreposisjon før generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen består styret i Posten av følgende medlemmer:

Styreleder Idar Kreutzer
Nestleder Randi B. Sætershagen

Eiervalgte styremedlemmer:
Gøril Hannås
Sigrid Hjørnegård
Jørgen Randers
Medlem Terje Wold

Ansatterepresentanter:
Paul Magnus Gamlemshaug
Geir Løland
Ann Elisabeth Wirgenes
Odd Christian Øverland

Generalforsamlingen har i samsvar med revidert statsbudsjett vedtatt at det skal utbetales et utbytte på 276 mill. kroner.

Posten Norge AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.