Historisk arkiv

Flyruter i Lofoten:

Widerøe får medhold i klage – DATs tilbud avvises

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Etter tildeling av flyanbud til Danish Air Transport AS (DAT) i januar, har det kommet fram ny informasjon som viser at selskapet ikke kan starte rutedrift i Lofoten 1. april i år, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet fikk 14. mars 2012 en rapport fra Luftfartstilsynet som viser at DAT ikke har lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon på flere områder. Rapporten viser blant annet at DAT ikke tilfredsstiller kravene i anbudsdokumentasjonen for vinteroperasjoner, kompass, ytelsesberegninger for operasjoner på tørre/våte baner og modifikasjon av fly.

De nye opplysningene har kommet fram både i forbindelse med ordinær utsjekkingsprosess som flyselskaper har med Luftfartstilsynet før oppstart og som følge av Widerøes klage på tildelingen. Samferdselsdepartementet mottok klage fra Widerøe 6. mars 2012.

For å sikre et kontinuerlig flytilbud i Lofoten har Widerøe bekreftet overfor departementet at selskapet vil drive rutetrafikk på en midlertidig kontrakt fra og med 1. april, 2012, på rutene Svolvær-Bodø, Leknes-Bodø, Røst-Bodø og Narvik-Bodø.

- Jeg er opptatt av å opprettholde et godt flytilbud i Lofoten. Passasjerer som har kjøpt flybillett hos DAT vil ha krav på refusjon. Billetter vil i løpet av dagen kunne bestilles hos Widerøe, sier samferdselsministeren.

DAT og Widerøe var de to tilbydere i konkurransen om å fly de fire ruteområder i Lofoten. Samferdselsdepartementet vil ikke ta stilling til fremtidig og varig løsning og eventuell klagebehandling, før klagefrist for vedtak om avvising er utløpt. DAT har en frist på tre uker til å klage over Samferdselsdepartementets vedtak om å avvise selskapets tilbud om å fly i Lofoten.

Mer informasjon: