Forsiden

Historisk arkiv

Blir forbudt å sende SMS i bil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Trafikksikkerhet er prioritet nummer en! Bruk av mobiltelefon i bil kan forstyrre bilkjøring. Vi justerer derfor reglene for å gjøre det enda tryggere på norske veger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Trafikksikkerhet er prioritet nummer en! Bruk av mobiltelefon i bil kan forstyrre bilkjøring. Vi justerer derfor reglene for å gjøre det enda tryggere på norske veger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Regjeringen har gjort endringer i regelverket for bruk av mobiltelefon når en kjører bil.

De nye reglene innebærer at det bare er tillatt å bruke tastaturet på mobilen til å starte og avslutte en samtale, og bare dersom en benytter håndfri mobiltelefon eller mobiltelefon med fastmontert holder. All annen bruk av tastaturet under kjøring, som for eksempel tekstmeldinger, blir forbudt.

I tillegg åpner regelendringene for bruk av trådløs håndfri mobiltelefon ved oppstart og avslutning av en samtale.

Endringen trer i kraft 2. mai 2013.

Les mer om høringene her.
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Horinger/Tidligere+horinger

(Høringsfrist 14. sept, 2012 og høringsfrist 28. juni, 2011)