Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bredbånd til alle – rammevilkår for auksjon av frekvensene i 800 MHz-båndet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- 100 prosent av landets husstander skal de nærmeste årene få tilgang til et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Regjeringen stiller krav til en dekningsgrad på minst 98 prosent ved tildeling av frekvenser for mobilt bredbånd. I tillegg vil regjeringen årlig sette av minst 150 millioner kroner til utbygging av bredbånd i områder som i dag ikke har et slikt tilbud, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Regjeringen har besluttet overordnede rammer for en auksjon av frekvenser i 800 MHz-båndet. I tillegg vil regjeringen sette av minst 150 millioner kroner årlig til å bygge ut bredbånd i områder som i dag ikke har et tilbud eller der tilbudet er dårlig.

- Å sikre alle i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet er viktig for å sikre verdiskaping og bosetting i hele landet, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. 

Auksjon av frekvenser i 800 MHz-båndet
Regjeringen har fastlagt rammene for auksjonen av frekvensene i 800 MHz-båndet. Regjeringen legger vekt på en fordeling av frekvensressursene som gir grunnlag for både god dekning og bærekraftig konkurranse i markedet.

Regjeringen har besluttet å sette et dekningskrav på 98 prosent for en dekningsblokk i 800 MHz-båndet. Dette kravet skal innfris i løpet av fem år etter at tillatelsene er gitt, og det legges til grunn at tilbudt tjeneste skal ha en gjennomsnittelig overføringshastighet på minst 2 Mbit/s. For ressursene i 800 MHz-båndet er det av konkurransemessige hensyn fastsatt et frekvenstak på 2x10 MHz. Frekvenstaket vurderes gjort gjeldende kun for tilbydere som disponerer en stor andel av frekvensressursene i relevante frekvensbånd for mobilkommunikasjon.

Post- og teletilsynet skal gjennomføre auksjonen. En rekke detaljer knyttet til auksjonsformat og auksjonsverktøy skal nå ferdigstilles. Tilsynet har fått i oppgave å tilpasse et auksjonsformat som balanserer hensyn både til en effektiv ressursfordeling og auksjonsinntektens størrelse. Tilsynet vil på et senere tidspunkt komme tilbake med nærmere informasjon om planlagt auksjonstidspunkt.

Ledige frekvensressurser i 900 og 1800 MHz-båndene vil også bli auksjonert ut samtidig med ressursene i 800 MHz-båndet. For 1800 MHz båndet vil det gjelde et generelt frekvenstak på 2x20 MHz. For 900 MHz-båndet vil det gjelde et generelt frekvenstak på 2x15 MHz. 

Se også:

Høring - tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet

 

 

 

Til toppen