Historisk arkiv

E6 Halselv – Møllnes: Anleggsstart høst 2013/vår 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen legger opp til at anleggsarbeidet på prosjektet E6 Halselv – Møllnes i Alta kommune i Finnmark kan starte høsten 2013/våren 2014.

Dette går fram av et forslag som ble lagt fram i statsråd i dag. 

Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av dagens veg på en om lag 13 kilometer lang strekning. Bygging av to tunneler på til sammen 3,6 kilometer inngår også i prosjektet. Utbyggingen vil føre til at E6 blir innkortet med om lag to kilometer.

I forslaget blir det vist til at Samferdselsdepartementet nå har lagt til grunn en kostnadsramme på 992 millioner koner og en styringsramme på 900 millioner kroner for prosjektet.

Flere opplysninger: Prop. 175 S E6 Halselv – Møllnes i Finnmark – styrings- og kostnadsramme