Historisk arkiv

Historisk arkiv

Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Høyere krav til sikkerhet i ekomnett, brukere skal få informasjon dersom innenlands kommunikasjon rutes ut av landet, brukerne vil få mer informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies) og få en rett til å reservere seg mot dem, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Høyere krav til sikkerhet i ekomnett, brukere skal få informasjon dersom innenlands kommunikasjon rutes ut av landet, brukerne vil få mer informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies) og få en rett til å reservere seg mot dem, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Dette er noen av hovedendringene regjeringen foreslår i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

Sikkerhet og beredskap
Regjeringen foreslår å innføre et nivå for sikkerhet i ekomnett og ­-tjenester som ligger over gjeldende krav til nødvendig sikkerhet.  Det vil være tilbyders ansvar at tjenester tilbys med forsvarlig sikkerhet. Myndigheter kan stille krav til tiltak gjennom enkeltvedtak.

Overvåking og informasjonsplikt
For innenlands elektronisk kommunikasjon foreslår regjeringen å innføre en informasjonsplikt for tilbydere som ruter elektronisk kommunikasjon utenfor landets grenser. Tilbydere har et ansvar og en plikt til å verne brukernes kommunikasjon mot innsyn fra uvedkommende.

Informasjonskapsler (cookies)
Regjeringen foreslår skjerpede regler for bruk av informasjonskapsler. Brukere skal ha krav på å vite hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles og formålet med informasjonskapslene. Brukere skal kunne reservere seg mot eller samtykke til bruk av informasjonskapsler gjennom en teknisk innstilling i nettleser. Et samtykke kan også trekkes tilbake.

Les mer: Prop. 69 L (2012-2013) Endringer i ekomloven