Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statlig eierskap i NSB sikrer godt transporttilbud på jernbane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Statlig eierskap i NSB sikrer et velfungerende transporttilbud for personer og gods på jernbane i Norge. Regjeringen støtter opp om NSB som bredt transportkonsern som fortsatt skal drive virksomhet innen persontrafikk og godstrafikk med tog, buss, eiendom og togvedlikehold.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at stortingsmeldingen om virksomheten til NSB ble lagt frem i statsråd i dag. 

Hovedmålet med meldingen er å orientere Stortinget om utviklingen i selskapet og orientere om selskapets planer for neste femårsperiode. Stortingsmeldingen om virksomheten til NSB legges frem for Stortinget hvert fjerde år.

Regjeringen vil gjennom eierskapet i NSB at konsernet i neste femårsperiode fortsatt skal drive virksomhet innen persontrafikk og godstrafikk med tog, buss, eiendom og togvedlikehold, først og fremst i Norge. Konsernet vil også ha noe virksomhet i Sverige og Danmark.

- Et bredt transportkonsern vil gjøre det mulig å utnytte kompetanse på tvers av virksomhetsområdene og sikre en ledende norsk aktør i transportmarkedet, sier samferdselsministeren.

I perioden skal det anskaffes flere persontog for å øke kapasiteten og bidra til å håndtere befolkningsveksten i de store byene. CargoNet skal videreføres som et viktig selskap for gods på bane. For bussvirksomhet skal en i neste femårsperiode ha økt oppmerksomhet omkring lønnsomheten i anbudskontrakter og på å utnytte samspillet mellom buss og tog der dette er mulig. For eiendomsvirksomheten til NSB vil en i årene fremover legge større vekt på å beholde og utvikle eiendommer som er viktige for å støtte opp om konsernets transportvirksomhet.

Regjeringen holder fast ved dagens utbyttepolitikk, som vil si at utbytte på 50 prosent av konsernets resultat etter skatt legges til grunn.

Les meldingen her: Meld. St. 31 (2012–2013) Verksemda til NSB AS (også i epub og pdf)

Bakgrunn
NSB-konsernet er heleid av staten v/Samferdselsdepartementet og organisert med NSB AS som morselskap med persontogvirksomheten, konsernstab og fellestjenester for konsernet. Datterselskaper til NSB AS er: CargoNet AS (gods), Nettbuss AS, Rom eiendom AS og Mantena AS (togvedlikehold). Samlet omsetning i konsernet i 2012 var på 13,8 milliarder kroner.

Til toppen