Historisk arkiv

Widerøe vinner anbud om å fly regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Nord-Norge har spesielle avstandsutfordringer og luftfarten er derfor veldig viktig for denne regionen. Vi sikrer nå en videreføring av et godt og forutsigbart tilbud, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Nord-Norge har spesielle avstandsutfordringer og luftfarten er derfor veldig viktig for denne regionen. Vi sikrer nå en videreføring av et godt og forutsigbart tilbud, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Etter en anbudskonkurranse har Samferdselsdepartementet besluttet å tildele følgende anbudskontrakter til Widerøe’s Flyveselskap AS for perioden 15. april 2013 til 31. mars 2017:

Ruteområde 1           
Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.

Ruteområde 2           
Hasvik – Tromsø
Hasvik – Hammerfest
Sørkjosen – Tromsø

To flyselskaper, Widerøe’s Flyveselskap AS og Danish Air Transport AS (DAT), la inn anbud. Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet har vurdert anbudene. Widerøe hadde det laveste tilbudet. Anbudet til DAT ble avvist grunnet tekniske og operative forhold.

Den nye anbudskontrakten skulle etter planen tre i kraft 1. april 2013, men oppstartsdatoen er flyttet til 15. april 2013. Samferdselsdepartementet tar sikte på å inngå en midlertidig avtale med Widerøe for perioden 1.-14. april 2013.

For flere opplysninger – se:

For mer informasjon:

  • Pressevakt  i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777