Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)

Perioden 18.06.2012-16.10.2013

Født: 1962

Samferdselsminister Marit Arnstad har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, telekommunikasjon og posttjenester.

Politiske verv

2012 Statsråd, Samferdselsdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering
1997-2000 Statsråd, Olje- og energidepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering
1989-1990 Personlig rådgiver, Miljøverndepartementet

2003-2005 Leder gruppestyret, Senterpartiet

2001-2005 Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag
1997-2001 Vararepresentant til Stortinget for Nord-Trøndelag
1993-1997 Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag

Medlemskap i stortingskomiteer

2003-2005 Medlem, Den utvidede utenrikskomité
2003-2005 Medlem, Forsvarskomiteen
2001-2003 Medlem, Næringskomiteen
2003-2005 Medlem, Valgkomiteen
1993-1997 Medlem, Utenrikskomiteen
1993-1997 Medlem, Den utvidede utenrikskomité

Medlemskap i delegasjoner

2001-2005 Varamedlem, Europautvalget
1994-1997 Medlem, Europautvalget
1993-1997 Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet
1993- 1997 Medlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer

Yrkeserfaring

2009-2012 Advokatfirmaet Arntzen de Besche
2006-2009 Advokatfirmaet Schjødt
2000-2001 Advokatfirmaet Wiersholm, Melbye og Bech
1992 Førstekonsulent Miljøverndepartementet
1985-1991 Journalistvikar (Trønder-Avisa, Nationen, VG)
1984 Medarbeider Juridisk rådgivning for kvinner

Utdanning

1991 Cand. jur, Universitetet i Oslo

Andre verv

Offentlige verv

Nestleder Energiutvalget 2011
Medlem Styret for Opplysningsvesenets fond fra 2009-2012
Medlem Utvalget for utredning av offentlige granskningskommisjoner 2007
Medlem Nidaros bispedømmeråd fra 2006-2010
Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1994-1997
Leder Statens Naturforvaltningsråd 1990-1994

Tillitsverv i partier

Leder Nominasjonskomiteen i Nord-Trøndelag Sp 2010
Medlem Styret i Nord-Trøndelag Sp 2010
EF-sekretær Sp 1992-1993
Medlem Sp's sentralstyre 1986-1988, 2003-2005
Nestleder Senterungdommens Landsforbund 1982-1985, leder 1986-1988
Nestleder Nord-Trøndelag Senterungdom 1979-1981

Tillitsverv i organisasjoner

Medlem Rådet for "Nei til EF" 1990-1997
Medlem Styret i "Nei til EF" 1989-1993
Internasjonal leder Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner 1989-1991
Visepresident Council of European National Youth Committees (CENYC) 1989-1991

Styreverv i bedrifter

Medlem i styret i Maja Teknobygg AS 2010-2012
Leder Styret for Statskog SF 2009-2012
Medlem Styret Cowi Norge A/S 2006-2009
Nestleder Styret Polaris Media ASA 2007-2012
Nestleder Styret Statoil ASA 2007-2012
Medlem Styret Statoil ASA 2006-2007
Medlem Styret i Aker Hydro ASA 2005-2012
Leder Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005-2012
Medlem Styret Coop Norge 2000-2001