Tidligere politisk rådgiver Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Født: 1965

Politiske verv

2007-2009   Politisk rådgiver for samferdselsminister Liv Signe Navarsete
2005-2007   Politisk rådgiver for olje- og energiminister Odd Roger Enoksen
2003-2005   Gruppeleder for Sp i Oppland fylkesting
2003-          Medlem av sentralstyret i Sp
1995-2003   Medlem av Gran kommunestyre.Gruppeleder og formannskapet
1990-1991   Leder av Oppland Senterungdom


Andre verv

2003-2005    Medlem av Norges Banks representantskap
2003-2005    Styremedlem Lillehammer Kunstmuseum
2003-2005    Styremedlem Mjøsenergi Invest
2003-2005    Medlem av rovviltnemda, Oppland fylkeskommune

      
Yrkeserfaring

2003-2005   Komiteleder og heltidspolitiker, Oppland fylkeskommune
2000-2003   Øvingslærer, Høgskolen i Hedmark
1990-2003   Lærer i Gran kommune
1989-1990   Skolepolitisk sekretær i Senterungdommens Landsforbund.
         
Utdanning

1997-1998   Høgskolen i Telemark: Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet
1996-1997   Høgskolen i Telemark: 5-10-årspedagogikk
1987-1990   Sagene lærerhøgskole; Allmennlærerutdanning

 

Til toppen