Tidligere politisk rådgiver i SD Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

Perioden 23.11.2009-16.10.2013

Født: 1963

Politiske verv

2007-2009 Ordfører i Jondal Kommune
1995-2007 Varaordfører i Jondal kommune
2005-2009 1.vararepresentant til Stortinget
2007-2009 1.vararepresentant til Hordaland fylkesting
2007-2009 Medlem av fylkeslandbrukstyret i Hordaland
2007-2009 Styremedlem i Haukeliveien a/s
2007-2009 Styremedlem i Hardangerveien a/s
2007-        Styremedlem i Statskog
2006-2009 Styreleder i Husbanken, region vest
2006.2008 Styremedlem i Apotekene vest
2003-2005 Styremedlem i Norsk Bane a/s
2002-2008 Leder i Hordaland Senterparti
2000-2002 Nestleder i Hordaland Senterparti

Yrkeserfaring

2007-2009 Ordfører i Jondal kommune
2005-2007 Hjelpepleier ved Vik Bufellesskap
1991-2005 Hjelpepleier ved Vikevollen sjukeheim
1988-1991 Hjelpepleier ved Jonatun DPS
1986-1987 Heimesjukepleien, Jondal kommune
1981-1983 Assistent, Jondal psyk. Sjukeheim

Utdanning

1983-1985 Rogne vidaregåande skule, hjelpepleierlinjen

Til toppen