Historisk arkiv

Åpning av Strømmen stasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Statssekretær Erik Lahnsteins tale ved åpningen av Strømmen stasjon, 26. oktober 2007.

Statssekretær Erik Lahnstein (Sp)
Åpning av Strømmen stasjon
Strømmen, 26.10.07

Kjære alle sammen

Gratulerer med dagen! Det er en stor glede for meg å være her i dag for å åpne Strømmen stasjon på vegne av samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Det er imponerende å se hvor flott stasjonen har blitt. Strømmen stasjon har blitt en moderne kollektivterminal godt rusta til å møte framtida. Daglig går ca 3000 mennesker av og på togene her på Strømmen, og dette har blitt en stasjon de vil ha glede og nytte av i mange år framover.

Strømmen stasjon er en stasjon med lang og rik historie. Den har vært i drift siden 1. september1854, da landets første jernbane, mellom Kristiania og Eidsvold, ble åpnet. Nå har Strømmen stasjon har vært et viktig knutepunkt for de reisende i vestre del av Skedsmo og i Rælingen kommuner i hele 153 år. Selv om den nye kollektivterminalen nå fremstår som ny og moderne, er den gamle stasjonsbygningen fra 1901 bevart som en viktig del av terminalen, og vitner om stasjonens lange historie. Her forenes altså historisk sus og svært moderne, tekniske løsninger.

Strømmen stasjon er et av flere samarbeidsprosjekter mellom vegsektoren og banesektoren for å skape velfungerende kollektivsystem til beste for de reisende. I Nasjonal transportplan er det lagt vekt på å utvikle nettopp knutepunkter i tilknytning til jernbanestasjoner. Slik skal vi legge til rette for at folk lar bilen stå og heller tar seg frem ved hjelp av kollektive transportmidler. Kollektivtransporten er som kjent en av våre viktigste virkemidler i kampen mot klimaendringene. Kollektivterminaler der det er til rette lagt for enkel omstigning mellom tog, buss, taxi og bil er avgjørende i dette arbeidet.

Jernbaneverket har de siste ti årene investert 60 millioner kroner i stasjonsdelen av kollektivterminalen på Strømmen. Det omfatter oppgradering av undergangen, nye plattformer, nye høyttalere, nye anvisere og ny belysning. Signalsystemet er forbedret og det er lagt nye spor. Lignende oppgraderinger er på gang flere steder. Jernbaneverket er nå i gang med et langsiktig arbeid i gang for å oppgradere stasjonene, spesielt på Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm. I sommer åpnet statsråd Navarsete første del av en ny Haugenstua holdeplass, og tidligere har Fjellhamar stasjon fått en nødvendig oppgradering. På strekningen Oslo S – Eidsvoll foreligger det planer for opprustning av stasjonene på Bryn, Alna, Grorud, Lørenskog og Frogner. 

Her på Strømmen stasjon er det nå lagt godt til rette for at det skal være enkelt for funksjonshemmede å reise kollektivt. At stasjonen oppfyller de nye kravene til universell uforming som etter hvert skal sikre tilgjengelighet for alle til offentlige transportmiddel, innebærer at vi har fått en stasjon som er enklere og tryggere å bruke for alle. Siden regjeringen er svært opptatt av forholdene for syklistene, og har nylig lagt frem et budsjett som økte bevilgningene til gang- og sykkelstier med nesten 90%, er det også gledelig å se hvor godt forholdene for nettopp syklistene er ivaretatt her på stasjonen, blant annet med en stor og flott sykkelparkering.

Det skal være enkelt å reise kollektivt. God korrespondanse og enkle overgangsløsninger er viktig. Tidligere har det kanskje skortet litt på evnen til å tenke helhetlige løsninger på tvers av ulike transportformer, men jeg mener kollektivterminaler som Strømmen stasjon er et godt eksempel på at dette etter hvert har endret seg til det bedre. Her har Jernbaneverket vært en viktig bidragsyter. Det har vært positivt å se hvor godt Statens vegvesen og Jernbaneverket har samarbeidet om dette prosjektet, det lover godt for fremtidige samarbeidsprosjekter.

Jeg vil avslutte med å si tusen takk for velgjort arbeid til alle som har deltatt i planlegging og utbygging av nye Strømmen stasjon.

Til lykke med dagen og den nye stasjonen!