Tidligere statssekretær Lars Erik Flatø (Ap)

Stabssjef ved Statsministerens kontor

Født: 1964

Politiske verv

2005

Statssekretær, Statsministerens kontor, Stoltenbergs andre regjering

2000-2001

Statssekretær, Sosial- og helsedepartementet

1996-1997

Politisk rådgiver, Helsedepartementet

1993-1994

Byrådssekretær for helse- og eldre, Oslo kommune

1993

Valgkampsekretær Oslo Ap

1987-1990

Politisk sekretær AOF

1985-1987

Organisasjonssekretær AUF i Akershus

 

Yrkeserfaring

 

Sekretariatsleder Arbeiderpartiets stortingsgruppe

1994

Vikariat som politisk rådgiver Aps stortingsgruppe

   
 

Adm. Direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus

 

Helse- og sosialdirektør Akershus fylkeskommune

1995-1996

Kontorsjef Ullevål Sykehus

   

Utdanning

1983

Examen artium, Brandbu videregående skole

1993

Cand. Mag (statsvitenskap mellomfag, offentlig rett og Sosiologi grunnfag), universitetet i Oslo

   

Andre verv

2004

Varamedlem til hovedstyret i stiftelsen Menighetssøsterhjemmet

2004

Styremedlem MS-senteret i Hakadal

2003-2004

Styremedlem Nye Ahus (Helse Øst)

2003

Leder Østensjø Ap

2003-2004

Sentralstyremedlem Handelens- og servicenæringensHovedorganisasjon

2002-

Medlem i regjeringsoppnevnt utvalg (Hagenutvalget) som utredet finansiering av spesialisthelsetjenesten

1995-1999

Medlem i Oslo Bystyre

1999-2000

Styreleder Hjertesenteret i Oslo

1994

Leder av Hovedstyret for Studentsamskipnaden i Oslo

1992-1993

Nestleder Sogn bydelsutvalg

1987-1988

Leder AUF i Akershus

1984

Hovedtillitsvalgt Feltartilleriets Skole og Øvingsavdeling Haslemoen

1983-1984

Sentralstyremedlem Norges Gymnasiastsamband

1984-1985

Organisasjonssekretær Nordisk Operasjon Dagsverk

Til toppen