Historisk arkiv

- Regjeringen på lag med arbeidstagerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Stoltenberg presenterte i dag flertallsregjeringens statusrapport ”Innsats for arbeidslivet” under Arbeiderpartiet og LOs fagligpolitiske konferanse på Sørmarka. - Jeg er glad for å kunne legge fram et slikt fagligpolitisk regnskap fra regjeringen. Dette viser at vi har gjort mye på kort tid. Vi innfrir viktige valgløfter og vi innfrir løfter til lønnstagerne, sier Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg presenterte i dag flertallsregjeringens statusrapport ”Innsats for arbeidslivet” under Arbeiderpartiet og LOs fagligpolitiske konferanse på Sørmarka. - Jeg er glad for å kunne legge fram et slikt fagligpolitisk regnskap fra regjeringen. Dette viser at vi har gjort mye på kort tid. Vi innfrir viktige valgløfter og vi innfrir løfter til lønnstagerne, sier Jens Stoltenberg.

I sin tale på Sørmarka viste Stoltenberg til at det viktigste resultatet er et arbeidsmarked med høy sysselsetting og lav ledighetsgrad. Det er nær 20 år siden landet opplevde lavere arbeidsledighet. Samtidig er deltakelsen i arbeidslivet høyere enn noen gang før. Fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006 var det 81 000 flere som kom i arbeid.

Før valget stilte LO 58 spørsmål til alle partiene. Dette var spørsmål basert på 150 000 innspill fra 44 000 medlemmer om hva de mener er de viktigste fagligpolitiske spørsmålene i denne stortingsperioden.

- Vår statusrapport viser at tre av fire krav eller ønsker fra landets arbeidstakere allerede er innfridd eller arbeidet iverksatt - på under to år, statsministeren. 

Stoltenberg framhevet spesielt at regjeringen har sørget for en sosialt rettferdig pensjonsreform, offensiv innsats mot sosial dumping og tiltak for å styrke arbeidsmiljøloven. - Dette understreker at vi er en regjering som jobber med og ikke mot lønnstagernes interesser, sier statsminister Stoltenberg.