Historisk arkiv

50 000 kroner til leksehjelpsamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen gir 50 000 kroner til leksehjelpsamarbeidet mellom Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskéen og Røde Kors Oslo. I dag åpnet statsministeren leksehjelpen i moskéens lokaler på Grønland i Oslo.

50 000 kroner til leksehjelpsamarbeid

Regjeringen gir 50 000 kroner til leksehjelpsamarbeidet mellom Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskéen og Røde Kors Oslo. I dag åpnet statsminister Jens Stoltenberg leksehjelpen i moskéens lokaler på Grønland i Oslo.

- Takk til Røde Kors som gjennom sitt frivillige arbeid gjør Oslo til en mer inkluderende by og som med sin erfaring og sine frivillige bidrar til at leksehjelpen skal lykkes, sa statsministeren under åpningen.

- Takk også til Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat- moskéen som åpner opp for samarbeid med utradisjonelle partnere for å gi ungdom en bedre sjanse til å klare seg på skolen – og med det en bedre sjanse til å lykkes etter skoletiden.

Statsministeren åpner leksehjelpsamarbeidet mellom Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskéen og Røde Kors Oslo. Foto: Røde Kors
Statsministeren åpner leksehjelpsamarbeidet mellom Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskéen og Røde Kors Oslo. Foto: Røde Kors

Elever med innvandrerbakgrunn møter flere utfordringer i skolen blant annet på grunn av språket, og de har ofte dårligere karakterer enn snittet. Men forskning viser også at elever med innvandrerbakgrunn er mer motivert for skolen, gjør mer lekser og har høyere ambisjoner for sin utdanning.

- Vår utfordring er å ta vare på denne lærelysten og ambisjonene. Leksehjelpen til Røde Kors er med på å gi ungdom muligheten til å oppleve at de lykkes i klasserommet, sa statsministeren.

Regjeringen har nå satt i gang et større arbeid for å finne gode måter å gi leksehjelp på. For å få nasjonal oversikt over omfanget av leksehjelp, hvordan hjelpen er organisert og hvem som benytter den, skal alle skoler rapportere om sine erfaringer med leksehjelp. Målet er å finne de gode løsningene som kan gi alle et godt tilbud om leksehjelp ut fra de mulighetene som finnes lokalt – om det er på skolen, biblioteket eller gjennom samarbeid med frivillige som Røde Kors.


Les statsministerens tale