Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Gaven overrakt kongeparet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg overrakte i dag regjeringens gave til kongeparet i forbindelse med deres 70-årsdager. Gaven er istandsetting av området Dronningberget på Bygdøy.

Statsminister Jens Stoltenberg overrakte i dag regjeringens gave til kongeparet i forbindelse med deres 70-årsdager i 2007. Gaven er istandsetting av området Dronningberget på Bygdøy.

Overrekkelsen skjedde ved det ny restaurerte Wedelmonumentet på Dronningberget. Blant gjestene var skolebarn fra Bygdøy skole og representanter for Herman Wedel Jarlsbergs etterkommere.

Regjeringen har ønsket å gi en gave med nær tilknytning til kongehuset, og som samtidig kan være til glede for allmennheten. Dronningberget har igjen fått tilbake noe av parkpreget det fikk på 1800-tallet, monumentet over stattholder Herman Wedel Jarlsberg er restaurert og det tidligere bevertningsstedet Sæterhytten er klart for oppussing.

Arbeidet med Dronningberget har vist Bygdøys lange historie. I middelalderen var området jordbruksland for kongen og munkene på Hovedøya. I dansketiden og i unionen med Sverige var Kongsgården sete for kongens representant i Norge. Tidlig på 1800-tallet ble Bygdøy preget av parkanlegg for osloborgere på utflukt. Og siden 1905 har Kongsgården vært sommerbolig for kongefamilien, samtidig som de mange museene og bademulighetene har bidratt til å øke interessen for halvøya.

Arbeidet med 70-årsgaven har vist at det er viktig å vedlikeholde. Det er derfor nær sammenheng mellom at kongeparet nå har tatt i bruk den nyrestaurerte Bygdøy Kongsgård, og at Dronningberget fremstår i ny prakt.

 
Monumentet over grev Herman Wedel Jarlsberg, ferdig restaurert.
Foto: Norsk Folkemuseum


Herman Wedel Jarlsberg var den dansk-norske diplomatsønnen som heller enn å søke en internasjonal karriere, brukte kreftene på å reformere sitt fattige fedreland i årene før og etter 1814. Wedel var fylkesmann, dristig organisator av kornimport, eidsvollsmann, finans- og innenriksminister, stortingspresident og stattholder. En ”av de viktigste arkitekter for det moderne Norge”, er han blitt kalt.

Kong Carl Johan lot selv riksvåpenet sørge da minnesmerket over hans venn og rådgiver Wedel ble skapt av billedhuggeren Hans Michelsen: løven har lagt seg ned med øksen ved sin side.

Arbeidet med Dronningberget har gitt ny kunnskap, godt dokumentert i Folkemuseets bok "Ny tid for Dronningberget". Det er blitt klart at den artsrike lindeskogen på Dronningberget kan stå i en flere tusen år gammel kontinuitet. Området er dermed av nasjonal betydning i naturvernsammenheng.

Det har også vist seg at Sæterhytten har en fortid som flytende badehus ved Oscarshall. En viktig kilde for denne kunnskapen er arkivene etter Christian Holst, som i nær femti år var bestyrer for Kongsgården og parkanleggene på 1800-tallet. Den samme Holst var mye av tiden også deltids sekretær for den norske regjerings formann, en stilling som er kimen til Statsministerens kontor.

Det er Statsbygg og Norsk Folkemuseum som står for restaureringen av Dronningberget, i samarbeid med Riksantikvaren og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Prosjektet er finansiert av regjeringen gjennom Kultur- og kirkedepartementet.

Til toppen