Historisk arkiv

Statsministeren oppsummerte før sommeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringens ambisiøse klimapolitikk, høy sysselsetting og adgang til friluftsområder for alle, var noen av områdene statsminister Stoltenberg spesielt framhevet som viktige for regjeringen under sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Statsministeren la vekt på at løftene i Soria Moria-erklæringen innfris.

Regjeringens ambisiøse klimapolitikk, høy sysselsetting og adgang til friluftsområder for alle, var noen av områdene statsminister Stoltenberg spesielt framhevet som viktige for regjeringen under sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Statsministeren la også vekt på at regjeringen styrker fellesskapsløsningene og at løftene gitt i Soria Moria-erklæringen innfris.

Statsministeren oppsummerte viktige skritt mot Soria Moria

Se pressekonferansen på Nett-TV

- Vi styrker fellesskapsløsningene, og går i mot privatiseringen av viktige velferdsoppgaver. Vi har styrket eldreomsorgen og skolene gjennom 14,5 milliarder kroner i økt inntektsnivå for kommunene fra 2005 til 2007, vi har satset på kvalitet i den offentlige skolen og stoppet privatiseringen gjennom ny privatskolelov. Sysselsettingen er høyere enn noen gang og arbeidsledigheten er nesten halvert på to år. Dette er viktige skritt på veien mot Soria Moria, sa statsministeren.   

 Statsminister Jens Stoltenberg på Huk. Foto: SMK
Statsminister Jens Stoltenberg på Huk under sin avsluttende pressekonferanse før sommeren. Foto: SMK

Store deler av statsministerens pressekonferanse handlet om klima.

- Vi har satt de mest ambisiøse klimamål noen regjering noen gang har satt. Vi skjerper kyotoforpliktelsen med ti prosent, vi skal redusere utslipp tilsvarende 30 prosent av norske utslipp innen 2020 og 100 prosent innen 2050. Vi har lagt konkrete planer og fremmet tiltak for å nå disse målene. Klimameldingen, som ble lagt frem forrige uke, inneholder mål i form av intervaller, og en rekke tiltak for å nå målene, sa statsministeren.

  

Statsministerens halvårlige pressekonferanse ble holdt ved Huk-stranda. I forkant av pressekonferansen presenterte han sammen med miljøvernminister Bjørnøy regjeringens offensive satsning på nye friluftsområder med økte rammer for kjøp av nye friluftsområder, samt fordelingen av midler fra Huk-salget til friluftstiltak i indre Oslofjord.