Historisk arkiv

Kampanje for redusert barne- og mødredødelighet i Tanzania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg og president Jakaya M. Kikwete lanserte i dag en kampanje for å redusere barne og- og mødredødeligheten i Tanzania. Målet er å få til en kraftig reduksjon i dødeligheten blant mødre og barn under fem år innen 2015.

– Det dør fremdeles like mange kvinner i Tanzania på grunn av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel og abort som det gjorde for ti år siden. Den aller største utfordringen nå er derfor å redusere mødredødeligheten i landet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Kampanjen Deliver Now for Women and children in Tanzania er et globalt initiativ for reduksjon av mødre- og barnedødelighet. Målet er å bevisstgjøre folk og å få lokale politikere til å prioritere barnehelse og omsorg relatert til graviditeter.

Tanzanias mål er å redusere mødredødeligheten fra nærmere 600 til under 200 per 100 000 levende fødte og dødeligheten blant barn under 5 år fra over 150 til nærmere 50 per 1000 levende fødte innen 2015.

Som et av få land i Afrika har Tanzania lyktes med å redusere barnedødeligheten for barn under fem år betraktelig de siste 10-15 årene. Tanzania er det eneste landet i Afrika sør for Sahara som ser ut til å nå tusenårsmål 4 om å redusere barnedødeligheten innen 2015. Det har imidlertid vært langt dårligere fremskritt når det gjelder mødredødelighet.

Statsminister Jens Stoltenberg på en helseklinikk i Tanzania. Foto: Scanpix.
Foto: Scanpix.

Tidligere i dag besøkte Stoltenberg Mtwara, en fattig region helt sør i Tanzania, for få se helsetjenestene som tilbys for kvinner og barn. Statsministeren besøkte fødeavdelingen og barneavdelingen på regionsykehuset, samt en utendørs helseklinikk hvor barn og gravide kvinner kommer for vaksinering, rutinekontroller, hivtesting og veiing.