Historisk arkiv

Statsminister Stoltenberg åpnet frøhvelvet på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Dette globale frøhvelvet er nødvendig for å sikre verdens biologiske mangfold trygg oppbevaring i permafrosten på Svalbard. Dette er en Noahs ark for vår biologiske arv. Det sa statsminister Jens Stoltenberg da han åpnet Svalbard Globale frøhvelv i dag.

Åpningen av frøhvelvet er en enestående innsats for å beskytte verdens biologiske mangfold. Svalbard Globale frøhvelv er etablert i permafrosten inne i fjellet på Svalbard og er konstruert for å oppbevare sikkerhetsduplikater av frø fra frøsamlinger over hele verden. Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av klimaendringer, naturkatastrofer, krig eller simpelthen ressursmangel, vil frøsamlingene bli reetablert med frø fra Svalbard.

Les mer om Svalbard Globale frølager

Under åpningen låste statsministeren opp hvelvet og plasserte, sammen med nobelpris-vinner og miljøverner Wangari Maathai, de første frøene i hvelvet. Presidenten i Europakommisjonen, José Manuel Barroso, samt prominente gjester og eksperter fra hele verden, plasserte også i løpet av seremonien frø i hvelvet.

- I dag har vi plassert de første frøene i hvelvet. I løpet av de neste 24 timene vil i alt 268 000 frøprøver bli plassert i hyllene. Innen et par år vil antall frøprøver være det dobbelte, og når hvelvet er fullt vil mer enn fire millioner unike prøver være trygt oppbevart her på Svalbard, sa statsministeren.

- Med så mange trusler mot det biologiske mangfoldet på kloden, er Norge stolt over å kunne tilby et anlegg som ikke bare beskytter frøene i seg selv, men selve byggestene i menneskets sivilisasjonshistorie, sa Stoltenberg.

Tap av biologisk mangfold er i dag en av de største truslene mot miljø og bærekraftig utvikling. Avlingsmangfoldet i matproduksjon er under konstant press. Konsekvensene kan bli tapte muligheter for å dyrke avlinger som er tilpasset klimaendringer og nye plantesykdommer, og for å imøtekomme etterspørselen etter mat til en økende befolkning.

Å sikre genetisk mangfold i matproduksjonen er et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og matmangel i utviklingsland. Det er disse landene som opprinnelig har det største biologiske mangfoldet, og hvor behovet for fortsatt utvikling innen landbruk og matproduksjon er presserende.

 Inngangspartiet til hvelvet med utsmykning av den norske kunstneren Dyveke Sannes. Foto: Mari Tefre/Svalbard globale frøhvelv

 

 

 

 

Inngangspartiet til hvelvet med utsmykning av den norske kunstneren Dyveke Sannes.

 

Foto: Mari Tefre/Svalbard globale frøhvelv

 

 

- Svalbard vil med dette hjelpe oss med å ta vare på verdens framtidige matforsyninger, men dette øyriket er allerede et viktig forskningssenter som gir oss kunnskap om klimaendinger, sa statsministeren under åpningen.

Norge arbeider for en bredere og mer forpliktende klimaavtale for å redusere utslippet av klimagasser. Dette er i tråd med Norges egne ambisiøse forpliktelser for å redusere verdens samlede utslipp. Selv om det er mulig å redusere det økende CO2-utslippet, truer allerede klimaendringene det biologisk mangfoldet. Derfor har regjeringen både finansiert og valgt å være er vert for lagringen av i første omgang 12 millioner tonn frø, eller 268 000 frøprøver, fra mer enn hundre land. 

 

Svalbard Globale frøhvelv er finansiert og etablert av Norge som en tjeneste for verden. Global Crop Diversity Trust vil bistå med faglig veiledning og forsendelse av frø til Svalbard, og har også forpliktet seg til å finansiere en stor andel av driftsutgiftene. Nordisk Genressurscenter vil ha ansvaret for daglig drift og administrasjon av frøhvelvet og for en on-line database over prøvene som er lagret i hvelvet. Hvelvet kan romme 4,5 millioner prøver eller 2 milliarder frø.

 

Logo Svalbard Globale frøhvelv