Historisk arkiv

Statsministeren møtte skoleforskere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg møtte sammen med kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i dag skoleforskere for å diskutere utfordringene i norsk skole.

- Internasjonale undersøkelser viser at prestasjonene til norske skoleelever ligger under gjennomsnittet. Dette gir grunn til sterk bekymring og regjeringen vil før sommeren legge fram en stortingsmelding om kvalitet i utdanningen. Før dette vil vi søke råd og lytte til erfaringer fra skole-Norge, sier statsministeren.

I månedene som kommer vil statsministeren møte elever, foreldre, lærere og skoleeiere. I møtet i dag var ekspertise på ulike forhold ved norsk skole samlet, og forskernes budskap i møtet i dag vil være med å danne grunnlaget for det videre arbeidet med kvalitet i skolen.

- Foreløpig har vi flere spørsmål enn svar. Selv har jeg blant annet stilt spørsmål ved om vi har gått for langt i å løse opp de faste rammene rundt undervisningen, og om vi har lagt for mye ansvar over til hver enkelt elev og de foresatte.

Det sa statsministeren til de inviterte forskerne som var professor Svein Lie ved Universitetet i Oslo, professor Peder Haug ved Høgskolen i Volda, professor Gunn Imsen ved NTNU, prosessor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark, professor Sølvi Lillejord ved Universitetet i Bergen, forsker Nils Vibe ved NIFU-STEP.

 Statsminister Stoltenberg og kunnskapsminister Solhjell møter skoleforskere. Foto: SMK

 

 

Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sammen med professor Svein Lie ved Universitetet i Oslo, professor Peder Haug ved Høgskolen i Volda, professor Gunn Imsen ved NTNU, prosessor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark, professor Sølvi Lillejord ved Universitetet i Bergen, forsker Nils Vibe ved NIFU-STEP. Foto: SMK