Historisk arkiv

Internasjonal konferanse om klimaendringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen inviterer til en internasjonal høynivåkonferanse om klimaendringer. Konferansen vil finne sted i Bergen 27.-28. mai. Karbonfangst og –lagring vil stå sentralt. Målet er at å bidra med viktige innspill til klimatoppmøtet i København i desember.

– Målet med konferansen er er å øke det internasjonale fokuset på karbonfangst og -lagring som virkemiddel i bekjempelsen av klimaendringene. Vårt mål er at konferansen skal bidra med viktige innspill til klimatoppmøtet i København i desember, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Forskere anslår at fossile brensler fortsatt vil utgjøre 80% av det globale energiforbruket i 2030. Karbonfangst og -lagring kan alene redusere klimagass-utslippene med opp mot 20%. Derfor er denne teknologien helt sentral for å nå målet om å redusere utslippene av klimagasser med 50–85 % innen 2050.

– Vi vil arbeide for at utvikling og kommersialisering av karbonfangst og -lagring prioriteres og blir del av et nytt klimaregime. Norge kan vise til betydelig erfaring. Helt siden 1996 har vi lagret karbondioksyd under havbunnen på Sleipner-feltet, sier Stoltenberg.