Historisk arkiv

Historisk arkiv

Vil øke den offentlige innsatsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Vi må være forberedt på at ledigheten vil stige gjennom 2009. Vår oppgave er å gjøre det vi kan, slik at færrest mulig blir ledige og at de som mister jobben, får en ny jobb så raskt som mulig, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale. I talen fokuserte statsministeren på de virkningene den internasjonale finanskrisen vil få for Norge.

– Det er ingen tvil om at vi opplever et dramatisk tilbakeslag i verdensøkonomien. For første gang siden 1945 vil den samlede produksjonen i industrilandene gå ned. Vår oppgave er å gjøre det vi kan, slik at færrest mulig blir ledige og at de som mister jobben, får en ny jobb så raskt som mulig. Arbeid til alle er jobb nummer 1, sa Stoltenberg.

Statsministeren pekte også på at vi ikke må svartmale situasjonen eller bli unødvendig usikre og pessimistiske. Pessimismen kan lett bli selvforsterkende. Derfor er det viktig å holde fast ved alt det som er positivt ved starten av et nytt år.

– Ser vi rundt oss i verden, ser vi at vi er godt stilt. Norge er fortsatt mulighetenes samfunn. De aller, aller fleste av oss vil ha trygge jobber og gode inntekter også i år, sa Stoltenberg.

Statsministeren sa også at vi ikke må glemme menneskene som sliter med å betale regninger og helt nødvendige utgifter.

– Hvis vi handler riktig nå, kan vi få dobbel gevinst. Ledige hender blir satt i arbeid. Uløste oppgaver blir løst. Vi vil øke den offentlige innsatsen for å gjøre Norge enda bedre. Allerede fra i dag vil kommunene få ekstra penger til å gjøre mer av det vi alle ser rundt oss der vi bor: Skoler og sykehjem som bør pusses opp. Veier som skal vedlikeholdes. Idrettsanlegg som må åpnes. Stillaser ved offentlige bygg og anlegg over hele landet vil varsle at vi er godt i gang, sa Stoltenberg.

Statsministerens holder nyttårstalen. Foto: Scanpix.
Statsminister Jens Stoltenberg holder nyttårstalen for 2009. Foto: Scanpix.