Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Åpnet sykehjem i Sørum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Annge-Grete Strøm-Erichsen åpnet Sørvald bo- og behandlingssenter i Sørum kommune.

Statsministeren gratulerte beboere, ansatte og representanter fra kommunen som var til stede under åpningen.

- Det er all grunn til å gratulere dere alle, både brukere, ansatte og hele nærmiljøet for et fantastisk flott bo- og behandlingssenter, sa statsministeren da han klippet den røde snoren og erklærte kommunens nye stolthet for åpnet.

Statsminister Jens Stoltenberg på Sørum sykehjem (Foto: Statsministerens kontor)Statsminister Jens Stoltenberg snakker med en av beboerne på Sørum sykehjem. Foto: Statsministerens kontor. Se flere bilder på Flickr.

Verdighetsgarantien

Samme dag vedtok regjeringen i statsråd ny forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) i statsråd. Les pressemelding om verdighetsgarantien.

Sammen med en styrket kommuneøkonomi og en bedre tilskuddsordning til sykehjem og omsorgsboliger, er garantien et viktig bidrag til regjeringens arbeid for en bedre eldreomsorg.

Det 7200 kvadratmeter store nybygget i Sørum har til sammen 54 sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser, fordelt på ulike brukergrupper: 30 sykehjemsplasser, 10 boenheter for psykisk syke, åtte plasser for funksjonshemmede og seks avlastningsplasser for barn.

Staten har bidratt med investeringstilskudd på 28,2 millioner kroner for å få tilbudet på plass.

Statsministeren og helse- og omsorgsministeren fikk i forbindelse med åpningen en omvisning på det nye senteret. De fikk blant annet se på terapibassenget og besøkte beboerne på en av sykehjemsavdelingene.