Historisk arkiv

Støtte til bevaring av norsk polarhistorie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Det er viktig å ta vare på det lille som finnes av håndfast norsk historie i Antarktis. Utrolig nok står husene Carsten Borchgrevink og hans ekspedisjon satte opp i 1898 fortsatt, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Nordmenns aktivitet i polarområdene i Arktis og Antarktis er viktige deler av norsk historie. Det finnes viktige norske kulturminner i Antarktis fra rundt 1900-tallet, men ingen i de norske kravområdene.  Amundsen etterlot lite i Antarktis etter sin ekspedisjon. Teltet på polpunktet er begravet av snø og is og fredet av Antarktistraktatsystemet. Hovedstasjonen Framheim i Hvalbukta lå på iskanten og har forlengst rast i havet.

- Jeg er derfor glad for at vi nå kan bidra til å bevare disse to husene samt få frem mer informasjon om Borchgrevinks ekspedisjon som var den første ekspedisjonen noensinne som overvintret i Antarktis, sier Stoltenberg under sitt besøk til Antarktis.

Husene ekspedisjonen reiste var ferdighus fra Strømmen Trevare. Regjeringen har besluttet å gi 4 millioner kroner i støtte til bevaring av husene og informasjonsarbeid om Borchgrevinks ekspedisjon.

Arbeidet vil skje i tett samarbeid med New Zealand Antarctic Heritage Trust og britiske myndigheter.