Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Innsatsen for kvinner nytter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg og spesialrådgiver Tore Godal i Utenriksdepartementet har blitt valgt ut til å stå på en liste over de 100 viktigste personene som har utrettet noe for FNs tusenårsmål 5: å forbedre helsen til gravide og fødende kvinner.

Den internasjonale interesseorganisasjonen Women Deliver har laget denne listen for å hedre personer som har jobbet for konkrete forbedringer for kvinner rundt i verden. I tillegg til Stoltenberg og Godal består listen av politikere, aktivister, kunstnere, journalister, filantroper og andre personer som har utrettet mye for kvinner.

Stoltenberg gir sin spesialrådgiver på det internasjonale helsefeltet, Tore Godal, mye av æren for at de begge figurerer på listen.

– Tore Godals innsats for å hjelpe fattige mennesker til bedre helse kan knapt overvurderes. Hans livsverk har trolig ført til at han er den nordmann som har reddet flest liv etter Fridtjof Nansen, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Tore Godal og Jens Stoltenberg fotografert under et besøk i Tanzania våren 2008 (Foto: Statsministerens kontor)

Tore Godal og Jens Stoltenberg fotografert under et besøk til Tanzania våren 2008 (Foto: Statsministerens kontor)

Godal har gjennom sin mangeårige ledelse av tropemedisinsk forskning i Verdens helseorganisasjon bidratt til en viktig tilbakegang av malaria i afrikanske land. Han ledet også arbeidet med opprettelsen av Den globale vaksine alliansen, GAVI, i tett samarbeid mellom norske myndigheter og Bill og Melinda Gates.

– Gjennom GAVI har millioner av barn blitt vaksinert og over fem millioner liv er spart, sier statsminister Stoltenberg.

I dag leder Godal en arbeidsgruppe for innovasjon innen helsetjenester for kvinner og barn etter invitasjon av FNs generalsekretær. Arbeidsgruppen ser på hvordan mobilteknologi kan bidra til å styrke helsetjenester for verdens fattigste kvinner og barn. 

– Godal har et helt unikt nettverk med statsledere, helseministre og beslutningstakere verden over, som han kontinuerlig benytter til å bedre helsetilbudet for de fattigste, sier Stoltenberg. 

Norge en viktig pådriver

Ved tusenårsskiftet satte FNs medlemsland seg åtte mål for å bekjempe verdens fattigdom innen 2015. FNs tusenårsmål legges til grunn for Norges innsats i kampen mot fattigdom. Norge har vært en pådriver for FNs tusenårsmål siden 2000 og har tatt et spesielt ansvar for at tusenårsmål nummer fire og fem skal nås, å redusere barne- og mødredødeligheten innen 2015.

– Norge har fått gjennomslagskraft ved engasjement på høyeste plan. Gjennom lansering av Den Globale helsekampanjen i 2007 har statsministeren sammen med nasjonale og internasjonale ledere tatt til orde for å satse på kvinne- og barnehelse. Økt politisk engasjement, mer penger til helse og bedre bruk av pengene til helsetjenester til fattige kvinner og barn har nådd toppen på den internasjonale dagsorden, sier Tore Godal.

FNs toppmøte om tusenårsmålene i september 2010 samlet FNs generalsekretær statsledere fra hele verden for å mobilisere til felles dugnad for å redusere mødre- og barnedødelighet i fattige land. Generalsekretæren lanserte en plan for å redusere barne- og mødredødeligheten og 40 milliarder dollar ble brakt på til veie for å sette ut en global strategi for mødre- og barnehelse.

– Hvert minutt dør det en kvinne i barsel eller på grunn av komplikasjoner under graviditet. Det som i vår del av verden er en magisk og fantastisk dag der nytt liv kommer til er den farligste dagen i mange kvinners liv verden over. De dør av årsaker som lett kunne vært forhindret, og fordi kvinners helse i altfor mange land ikke oppfattes som viktig. Det er urettferdig og uakseptabelt. Dette handler om helse, men like mye om likestilling, verdighet og menneskerettigheter. Norge vil derfor være en viktig støttespiller i oppfølgingen av generalsekretærens strategi for mødre- og barnehelse, sier Stoltenberg.

Organisasjonen Women Deliver jobber for å skaffe politisk og økonomisk støtte for å oppfylle tusenårsmål 5.

Se hele listen: “Women Deliver 100 – The most inspiring individuals delivering for women”.