Historisk arkiv

Overleverer rapport om barne- og mødrehelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Arbeidet for å bedre mødrehelse og redusere barnedødelighet er hovedtema for statsministerens deltagelse på FNs generalforsamling. Stoltenberg leverer i dag, sammen med Nigerias president, en rapport med konkrete anbefalinger om temaet til FNs generalsekretær Ban Ki Moon.

Arbeidet for å bedre mødrehelse og redusere barnedødelighet er hovedtema for statsministerens deltagelse på FNs generalforsamling. Jens Stoltenberg har ledet et FN-arbeid sammen med Nigerias president Goodluck Jonathan om hvordan man kan få fram livsviktige medisiner til kvinner og barn i fattige land. I dag leverer de en rapport med konkrete anbefalinger til FNs generalsekretær Ban Ki Moon.

- Hver dag dør nærmere tusen kvinner i barnefødsel, og flere tusen barn under fem år dør hver dag. Fødselsdagen er den farligste dagen i et barns liv og for en kvinne er det å gi liv det farligste hun gjør. Veldig mange av disse dødsfallene kan hindres med enkle og billige medisiner. Vi kommer med konkrete anbefalinger på hvordan disse medisinene skal komme fram til de som trenger dem, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ved tusenårsskiftet satte FNs medlemsland seg åtte mål for å bekjempe verdens fattigdom innen 2015. Tusenårsmålene legges til grunn for Norges innsats i kampen mot fattigdom.

Norge har særlig fulgt opp de to årtusenmålene fire og fem:

4. Redusere barnedødeligheten
Redusere dødeligheten blant barn under fem år med to tredeler mellom 1990 og 2015.

5. Forbedre helsen til gravide og fødende kvinner.
Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler mellom 1990 og 2015.

Les mer om FNs tusenårsmål.