Historisk arkiv

Stoltenberg til Nato-toppmøtet i Chicago

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Et mer moderne og slagkraftig Nato står på dagsordenen når president Obama tar imot alliansens ledere til toppmøte i Chicago 20.-21. mai.

Et mer moderne og slagkraftig Nato står på dagsordenen når president Obama tar imot alliansens ledere til toppmøte i Chicago 20.-21. mai. 

Hovedsaken på toppmøtet blir hvordan Nato kan styrke sin forsvarsevne i en tid hvor de fleste medlemslandene må kutte i sine budsjetter. 

- Det er viktig at Nato bevarer og styrker sin evne til å ivareta vår felles sikkerhet. En av løsningene er mer samarbeid og mer spesialisering innenfor alliansen, såkalt smart forsvar. Slik får vi bedre ressursutnyttelse og mer forsvar for hver krone, sier statsminister Jens Stoltenberg.

I tillegg til smart forsvar inneholder forsvarspakken som legges frem på toppmøtet et opplegg for bedre planlegging og koordinering av forsvarsinnkjøp, samt en plan for å øke antallet øvelser i etterkant av ISAF-operasjonens avslutning i Afghanistan i 2014. 

Andre saker som drøftes under toppmøtet er ISAF-operasjonen i Afghanistan, etableringen av alliansens missilforsvar, samarbeidet med NATOs mange partnerland og Natos oppfølging av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

- Jeg forventer at Nato-toppmøtet i Chicago igjen viser alliansens evne til å tilpasse seg en ny tid med nye utfordringer. Nato vil rette et fornyet fokus på alliansens kjerneoppgaver og forsvar av egne nærområder, sier statsministeren.

Statsminister Jens Stoltenberg leder den norske delegasjonen til toppmøtet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Espen Barth Eide deltar også.