Historisk arkiv

Fikk se realfag i praksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg traff engasjerte barn og ungdom på vitensenteret Inspiria i Østfold. – Vitensentrene er viktige for å øke interessen for realfagene, sier statsministeren.

Statsminister Jens Stoltenberg traff engasjerte barn og ungdom på vitensenteret Inspiria i Østfold. – Vitensentrene er viktige for å øke interessen for realfagene, sier statsministeren. 

Inspiria er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. Det finnes åtte regionale vitensentre rundt om i landet som får støtte til drift og utvikling, og de nærmer seg en million besøkende i året. 

Statsministeren i samtale med to skoleelever

Statsministeren fikk under besøket høre om Inspirias samarbeid med alle grunnskolene i Østfold. Her snakker han med elever fra Grålum skole (Foto: Ole Petter Garberg/Inspiria. Se flere bilder på Flickr).

- Vitensentrene er et godt supplement til realfagundervisningen i skolen. Den praktiske tilnærmingen til matematikk og andre realfag som elevene opplever her kan bidra til økt interesse for fag som mange kan oppleve som teoretiske og tunge, sier Stoltenberg. 

Norske elever gjør det nå bedre i både lesing, matematikk og naturfag. Ingen andre land i den internasjonale TIMSS-studien kan vise til så sterk framgang i matematikk som norske 4. klassinger. Nå er norske 10-åringer best i Norden i matte. 

Regjeringens strategi Realfag for framtida – Strategi for styrking av realfagene 2010-2014 har som hovedmål å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekrutteringen og gjennomføringen på alle nivåer. Blant flere tiltak er en styrkning av bevilgningen til de regionale vitensentrene med 8,8 millioner kroner i årets budsjett.