Historisk arkiv

Stoltenberg og Karzai i samtaler om Afghanistans fremtid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg og Afghanistans president Hamid Karzai hadde i Oslo i dag samtaler om den politiske utviklingen i Afghanistan. - Samtidig som vi trapper ned det militære nærværet i Afghanistan vil vi fortsette å bidra til en positiv utvikling i landet, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Parallelt med at internasjonale militære styrker forbereder seg på å forlate landet, planlegger afghanske myndigheter neste års presidentvalg. Valget vil avgjøre hvem som etterfølger Karzai, som etter to presidentperioder ikke kan stille til gjenvalg.

- Valget neste år er en milepæl for Afghanistans demokrati. Både Karzai og hans etterfølger vil stå overfor store utfordringer. Jeg gjorde det klart for presidenten at om Afghanistan står ved sine forpliktelser vil Norge opprettholde sin støtte til landet, sa statsministeren.

Norske hovedprioriteringer i Afghanistan er godt styresett, utdanning og utvikling på landsbygda. Hensynet til menneskerettighetene, kvinners stilling i samfunnet og nulltoleranse for korrupsjon vil fremdeles være førende for det norske engasjementet i Afghanistan.

Stoltenberg og Karzai undertegnet i forbindelse med besøket en strategisk partnerskapsavtale om det videre utviklingssamarbeidet mellom Norge og Afghanistan. Avtalen bekrefter forpliktelsene de to landene allerede har påtatt seg.

Det internasjonale samfunnet har på de to store toppmøtene i Chicago og Tokyo i fjor gitt løfter om finansiell støtte til både afghanske sikkerhetsstyrker og sivil sektor i årene fremover.  

Foruten samtaler med statsministeren møtte president Karzai forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, utenriksminister Espen Barth Eide, stortingspresident Dag Terje Andersen, medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, samt HM Kongen.