Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Departementsendringer fra 1. januar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i departementsstrukturen, med virkning fra 1. januar 2006.

Pressemelding

Nr.: 212/2005
Dato: 16. desember 2005

Departementsendringer fra 1. januar

Kongen har i statsråd i dag gjort følgende endringer i departementsstrukturen, med virkning fra 1. januar 2006:

Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet nedlegges. Det opprettes et arbeids- og inkluderingsdepartement, et barne- og likestillingsdepartement og et kunnskapsdepartement.

Helse- og omsorgsdepartementet får overført seksjon for alkohol- og narkotikasaker fra det nåværende Arbeids- og sosialdepartementet.

Moderniseringsdepartementet endrer navn til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Styringen av de nye departementene overtas av statsråd Bjarne Håkon Hanssen - Arbeids- og inkluderingsdepartementet, statsråd Karita Bekkemellem – Barne- og likestillingsdepartementet og statsråd Øystein Djupedal – Kunnskapsdepartementet.

Som departementsråder utnevnes Ellen Seip – Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Harald Nybøen – Barne- og likestillingsdepartementet og Trond Fevolden - Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (KD) vil bestå av hele det nåværende Utdannings- og forskningsdepartementet, samt deler av det nåværende Barne- og familiedepartementet (barnehagesaker).

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) vil bestå av de gjenværende delene av det nåværende Barne- og familiedepartementet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) vil bestå av det nåværende Arbeids- og sosialdepartementet (med unntak av seksjon for alkohol- og narkotikasaker) og deler av Kommunal- og regionaldepartementet.

Regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser nå slik ut:

Statsminister:
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister):
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet(kommunal- og regionalminister):
Åslaug Marie Haga (Sp)

Utenriksminister:
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister):
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet (miljøvernminister):
Helen Oddveig Bjørnøy (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet (olje- og energiminister):
Odd Roger Enoksen (Sp)

Statsråd og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet (utviklingsminister):
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet (nærings- og handelsminister):
Odd Eriksen (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister):
Liv Signe Navarsete (Sp)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet (kunnskapsminister):
Øystein Kåre Djupedal (SV)

Statsråd og sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (arbeids- og inkluderingsminister):
Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister):
Knut Storberget (Ap)

Statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet (barne- og likestillingsminister):
Karita Bekkemellem (Ap)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister):
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgdepartementet (helse- og omsorgsminister):
Sylvia Kristin Brustad (Ap)

Statsråd og sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid (fornyings- og administrasjonsminister):
Heidi Grande Røys (SV)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet (landbruks- og matminister):
Terje Riis-Johansen (Sp)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister):
Helga Pedersen (Ap)