Historisk arkiv

Nye departementsnavn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har besluttet at fire av departementene får nye navn fra 1. januar 2006.

Pressemelding

Nr.: 196/2005
Dato: 4. november 2005

Fire departementer
får nytt navn fra nyttår


I forbindelse med arbeidet med forslaget til statsbudsjett for 2006, har regjeringen besluttet at fire av departementene får nye navn fra 1. januar 2006. Fra samme dato vil det bli gjort enkelte endringer i strukturen for tre av de fire departementene:

 • Arbeids- og sosialdepartementet skifter navn til:
  Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
  AID får overført innvandringsavdelingen, integrerings- og mangfoldsavdelingen og same- og minoritetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig overføres seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk til Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Barne- og familiedepartementet skifter navn til:
  Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)
  Barnehagesakene overføres til Kunnskapsdepartementet.
 • Moderniseringsdepartementet skifter navn til:
  Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)
 • Utdannings- og forskningsdepartementet skifter navn til:
  Kunnskapsdepartementet (KD)
  KD får overført ansvaret for barnehagesakene fra Barne- og familiedepartementet.