Historisk arkiv

50 mill årlig til vaksineforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen gir 50 mill kr årlig til norske forsknings- miljøer som sammen med internasjonale partnere forsker på, utvikler og produserer vaksiner. India og Norge vil inngå et samarbeid for å redusere barnedødeligheten ved hjelp av vaksinering.

Pressemelding

Nr.: 19/2006
Dato: 01.02.06

Regjeringen gir 50 mill årlig til vaksineforskning

Regjeringen har satt av 50 mill kroner årlig til norske forskningsmiljøer som sammen med internasjonale partnere forsker på, utvikler og produserer vaksiner. I dag møttes representanter fra India og Norge i Bergen for å legge grunnlaget for et slikt samarbeidet for å redusere barnedødeligheten ved hjelp av vaksinering.

- Vi må legge til rette for forskning som gir bedre vaksiner, og vi må sørge for at disse vaksinene blir produsert og gjort tilgjengelige for dem som i dag ikke har tilgang til vaksiner. Det er dette Norge og India skal samarbeide om å gjøre. Det sa statsminister Jens Stoltenberg under møtet i Bergen i dag.

Norge har tatt et spesielt ansvar for lede arbeidet med å nå FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligheten med 2/3 innen 2015. I dette arbeidet er India en viktig partner. Av 10 mill barn under fem år som dør årlig, dør 2,2 mill av disse i India. Møtet i Bergen vil legget et grunnlag for samarbeid som kan være viktige også i forhold til andre land. Initiativet til partnerskapet med India ble tatt under statsminister Stoltenbergs besøk i India i desember i fjor.

Det er et stort potensial for samarbeid mellom Norge og India når det gjelder vaksiner og bioteknologi. Norge har en styrke i grunnforskning, mens India er i ferd med å bli en ledende produsent av vaksiner. Synergier av dette samarbeidet kan åpne for at norske forskningsmiljøer kan få sine produkter satt i produksjon, og indiske produsenter kan få produktene ut på verdensmarkedet.

Ledende internasjonale eksperter på området deltar på møtet, som også omfatter et bredere samarbeid mellom Norge og India innen bioteknologi.

Statsminister Stoltenbergs tale