Historisk arkiv

Hauge bisettes 7. november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 153/2006
Dato: 1. november 2006

Hauge bisettes 7. november


Tidligere statsråd Jens Chr. Hauge, som døde 30. oktober, vil bli bisatt fra Ris kirke i Oslo tirsdag 7. november. Regjeringen har besluttet å ære Hauges minne ved at gravferden skjer på statens bekostning.

Til redaksjonen:
Gravferden starter kl. 13.00. Etter familiens ønske er Eva Amble Larsen i Arbeiderpartiet pressekontakt, telefon 95 76 07 39.