Historisk arkiv

Skifte av stabssjef ved SMK

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statssekretær Lars Erik Flatø har bedt om å få fratre som stabssjef ved SMK. - Jeg er glad for å kunne fortelle at Karl Eirik Schjøtt-Pedersen blir ny stabssjef, sier statsminister Stoltenberg. Se også Endringer blant statssekretærer og Ny politisk rådgiver i AID

Pressemelding

Nr.: 169-06
Dato: 01.12.06

Skifte av stabssjef ved SMK

Statssekretær Lars Erik Flatø har bedt om å få fratre som stabssjef ved Statsministerens kontor. Det skjer etter eget ønske, og han tiltrer ny stilling over nyttår. - Jeg er glad for å kunne fortelle at Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, fra Vardø og Finnmark Arbeiderparti, i dag blir ny stabssjef, sier statsminister Jens Stoltenberg.

-Flatø har vært en dyktig medarbeider som har gjort en solid innsats for meg gjennom en rekke år, først som sekretariatsleder i stortingsgruppa og nå som stabssjef etter regjeringsskiftet. Schjøtt-Pedersen har en lang og unik erfaring fra både regjeringen og Stortinget, og innehar også de egenskaper en stabssjef må ha som leder og tilrettelegger, sier statsministeren.

-Med valget av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ønsker jeg å fremheve stillingens politiske samordningsfunksjon, internt i regjeringen og overfor stortingsgruppene. Det har derfor vært viktig å finne en person med usedvanlig tung og bred politisk erfaring til å bekle en slik viktig rolle, sier Stoltenberg.

Som følge av at stabssjefstillingens funksjon som politisk samordner styrkes, utvides staben ved SMK med én statssekretærstilling.


Endringer blant statssekretærer

Ny politisk rådgiver i AID