Historisk arkiv

Støre settestatsråd for Solheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt utenriksminister Jonas Gahr Støre som settestatsråd for statsråd Erik Solheim. Oppnevningen gjelder behandling av spørsmål om tilbakebetaling av midler fra Worldview International Foundation til Norad.

Pressemelding

Nr.: 67-06
Dato: 19.05.06

Støre settestatsråd for Solheim

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt utenriksminister Jonas Gahr Støre som settestatsråd for statsråd Erik Solheim. Oppnevningen gjelder behandling av spørsmål om tilbakebetaling av midler fra Worldview International Foundation til Norad.

Erik Solheim var styreleder i Worldview Rights fra 1997 til 2000. Gjennom dette vervet og sine oppgaver som fredsmegler på Sri Lanka, hadde han nær kontakt med Worldview Rights' nåværende styreleder. For å unngå at det kan reises tvil om Solheims habilitet, har han anmodet om at det oppnevnes settestatsråd til å behandle saken knyttet til Norads krav om tilbakebetaling.