Historisk arkiv

- Regjeringen er foran skjema

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Vi skal måles på om vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre. Resultatene våre viser at vi er foran skjema når det gjelder å nå målene som er satt i Soria Moria-erklæringen, sa Stoltenberg på sin halvårlige pressekonferanse før jul.

Pressekonferansen på Nett-TV 

På statsministerens halvårlige pressekonferanse i dag oppsummerte Jens Stoltenberg regjeringens innsats etter drøyt to år. – Vi skal måles på om vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre. Resultatene våre viser at vi er foran skjema når det gjelder å nå målene som er satt i Soria Moria-erklæringen, sa Stoltenberg.

Jens Stoltenberg inviterte fredag morgen pressen til en halvårlig oppsummering av den politiske situasjonen. Der vektla han regjeringens resultater så langt i perioden og pekte ut skole og klima som de viktigste utfordringene framover.

- Vi har styrket fellesskapet framfor å gi mer skattelette til de som har mest fra før. Det betyr at vi har klart å øke inntektene til kommunene med 21 milliarder kroner siden vi overtok. Dette sikrer et løft for lokal velferd og betyr blant annet at vi snart er i mål med 10.000 flere ansatte i eldreomsorgen. Vi er svært nær målet om full barnehagedekning, i 90 prosent av kommunene er dette nå på plass. Sykehusene har fått en realvekst på 3,6 milliarder kroner siden regjeringsskiftet, noe som betyr at vi neste år kan få over 50 000 flere pasientbehandlinger enn det var lagt opp til da vi overtok, fortalte Jens Stoltenberg.

Denne høsten har det kommet flere rapporter om for lave resultater i norsk skole. – De internasjonale rapportene om norsk skole bekymrer. Å få opp kunnskapsnivået i skolen vil være en av våre viktigste saker framover. Skolen har ingen viktigere oppgaver enn å lære barn å lese. Nå trenger vi systematisk arbeid for å finne gode løsninger for å heve nivået på kort og lang sikt, understreket statsministeren.

Statsministerens halvårlige pressekonferanse ble avholdt i det nye operabygget i Bjørvika i Oslo. Bygget har landets største solcellepanel. Energi og klima var også viktig i statsministerens budskap på pressekonferansen.

- I dag er det 10 dager til Kyoto-avtalen starter å virke. Norge tiltrer også EUs kvotesystem tidlig på nyåret. Vi skal fortsette innsatsen som pådrivere for en sterk internasjonal klimaavtale og samarbeid for klimainnsats i fattige land, som vern av regnskog. Etter Bali-møtet i forrige uke har jeg økt tro på at vi vil lykkes med dette, sa Jens Stoltenberg. Han vektla også innsats i Norge, som økt satsing på fornybar energi og teknologiutvikling, som Mongstad-anlegget. – Jeg er trygg på at vi skal lykkes på Mongstad på tross av midlertidige utsettelser knyttet til testanlegget. Våre mål står ved lag, understreket statsministeren.