Forsiden

Historisk arkiv

Endringer i regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringssammensetningen.

Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort følgende endringer i regjeringen:

  • Fylkesmann Tora Aasland (64), (Bryne), utnevnes til statsråd i kunnskapsdepartementet, med ansvar for forskning og høyere utdanning.
  • Statsråd Erik Solheim (52), (Oslo) overtar styret av Miljøverndepartementet, samtidig som han beholder ansvaret for utviklingssakene i Utenriksdepartementet.
  • Avdelingsleder Manuela Ramin-Osmundsen (44), (Oslo), utnevnes til statsråd og sjef i Barne- og likestillingsdepartementet, også med ansvar for anti-diskriminerings-sakene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  • Statssekretær Bård Vegar Solhjell (36), (Son), utnevnes til statsråd og sjef i Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og grunnopplæringssaker.

Samtidig har følgende statsråder etter søknad fått avskjed i nåde:

  • Statsråd Helen Bjørnøy, Miljøverndepartementet
  • Statsråd Øystein Djupedal, Kunnskapsdepartementet
  • Statsråd Karita Bekkemellem, Barne- og likestillingsdepartementet


Endringene trer i kraft fra i dag kl. 1715.

 Statsminister Stoltenberg og de påtroppende statsrådene kommer ut på Slotsplassen. Foto: Scanpix

Statsminister Jens Stoltenberg og hans nye statsråder kommer ut på Slottsplassen. Fra venstre: kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, forskings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, barne- og likestillingsminister Manuala Ramin-Osmundsen, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
Foto: Scanpix.

 

 

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser fra i dag slik ut:

Statsminister:
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister):
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet(olje- og energiminister):
Åslaug Marie Haga (Sp)

Utenriksminister:
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningsminister):
Tora Aasland (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet
(kommunal- og regionalminister):
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister):
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet (miljø- og utviklingsminister):
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet
(nærings- og handelsminister):
Dag Terje Andersen (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister):
Liv Signe Navarsete (Sp)

Statsråd og sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(arbeids- og inkluderingsminister):
Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

Statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet
(barne- og likestillingsminister):
Manuela Ramin-Osmundsen (Ap)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister):
Knut Storberget (Ap)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister):
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgdepartementet (helse- og omsorgsminister):
Sylvia Kristin Brustad (Ap)

Statsråd og sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid (fornyings- og administrasjonsminister):
Heidi Grande Røys (SV)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet
(landbruks- og matminister):
Terje Riis-Johansen (Sp)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og grunnopplæringssaker (kunnskapsminister):
Bård Vegar Solhjell (SV)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister):
Helga Pedersen (Ap)

--------------------------------------------------

Til red.:
Det er nøkkelskifte i alle de tre berørte departementene i dag kl. 17.15.