Historisk arkiv

Magnhild Meltveit Kleppa ny kommunalminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Som følge av at statsråd Odd Roger Enoksen har ønsket å tre ut av regjeringen, har Kronprinsregenten i statsråd i dag overdratt styret av Olje- og energidepartementet til statsråd Åslaug Haga. Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa er utnevnt til statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet. Det er også gjort endringer i statssekretærer og blant de politiske rådgiverne.

Som følge av at statsråd Odd Roger Enoksen har ønsket å tre ut av regjeringen, har Kronprinsregenten i statsråd i dag overdratt styret av Olje- og energidepartementet til statsråd Åslaug Haga. Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa er utnevnt til statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet. Statsråd Odd Roger Enoksen har fått avskjed i nåde.

Endringene trer i kraft fra i dag kl. 13.00.

Priv. til red.:
Nøkkeloverrekkelse foregår i Kommunal- og regionaldepartementet kl. 13.00.

Nøkkeloverrekkelse i Olje- og energidepartementet skjer kl. 13.30.

 

Regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser fra i dag slik ut:

Statsminister:
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister):
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet(olje- og energiminister):
Åslaug Marie Haga (Sp)

Utenriksminister:
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet (komunal- og regionalminister):
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister):
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet (miljøvernminister):
Helen Oddveig Bjørnøy (SV)

Statsråd og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet (utviklingsminister):
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet (nærings- og handelsminister):
Dag Terje Andersen (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister):
Liv Signe Navarsete (Sp)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet (kunnskapsminister):
Øystein Kåre Djupedal (SV)

Statsråd og sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (arbeids- og inkluderingsminister):
Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister):
Knut Storberget (Ap)

Statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet (barne- og likestillingsminister):
Karita Bekkemellem (Ap)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister):
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgdepartementet (helse- og omsorgsminister):
Sylvia Kristin Brustad (Ap)

Statsråd og sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid (fornyings- og administrasjonsminister):
Heidi Grande Røys (SV)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet (landbruks- og matminister):
Terje Riis-Johansen (Sp)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister):
Helga Pedersen (Ap)