Historisk arkiv

Regjeringen ut i landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 04-07
Dato: 05.01.07

Regjeringen ut i landet - statsministeren til Hordaland og Sogn og Fjordane

Regjeringens medlemmer vil besøke store deler av landet denne uka. Alle fylker får besøk. To ganger i året reiser hele regjeringen landet rundt for å besøke bedrifter, skoler, institusjoner og frivillige organisasjoner. Denne gangen skal statsminister Jens Stoltenberg til Hordaland og Sogn og Fjordane.

Statsministerens program for de to dagene er som følger:

Torsdag 11. januar:
Kl. 14.30 statsministeren til Sogn og Fjordane. Detaljer i programmet kommer senere.

Kl. 19.30 taler statsministeren på folkemøte i Folkets Hus i Bergen

Fredag 12. januar:
Kl. 09.00 besøker statsministeren Åstvedt attføringsbedrift i Bergen.

Kl. 10.30 møter statsministeren ledelsen ved Universitetet i Bergen.

Kl. 11.15 holder statsministeren foredrag på Studentersamfunnet i Bergen.

I løpet av andre uken i januar vil regjeringen, som de gjorde i juni og ved samme tid i fjor, besøke blant annet skoler og utdanningsinstitusjoner, barnehager, bedrifter, sykehus og ulike omsorgsinstitusjoner. Statsrådene skal være med på åpne møter, møte det frivillige Norge og treffe partilag og kommunepolitikere. Alle landets fylker får besøk. Nedenfor følger en oversikt over hvor statsrådene er på besøk, og noen av aktivitetene som er planlagt under besøkene. Vi tar forbehold om endringer. Et mer detaljert program blir lagt ut på SMKs hjemmesider. For spørsmål om statsrådenes program viser vi til departementene.

Fylke/Sted

Tid

Statsråder

Utvalg av besøk/aktivitet

Oppland

10.1

Kommunal- og regionalminister Haga

Justisminister Storberget

- Skreia ungdomsskole, Østre Toten

- Fjellvoll bo- og sevicesenter, Østre Toten

- Åretta ungdomsskole, Lillehammer

- Gran kommune

Hedmark

9.1

Kommunal- og regionalminister Haga

Justisminister Storberget

- Elverum vgs.

- Moelven Industrier

- Kulturskolen i Ringsaker

- Incestsenter Hamar

- Folkemøte, Hamar

Østfold

9.1

Helse- og omsorgsminister Brustad

Olje- og energiminister Enoksen

- Sykehuset Østfold

- Åpent møte om Omsorgsmeldinga, Askim

- Bedriftsbesøk; Uniol og Nexans

- Innlegg på landsmøte Natur og ungdom

- Miniseminar om naturgass, Sarpsborg

Akershus

8.1

Helse- og omsorgsminister Brustad

Olje- og energiminister Enoksen

- Bjørnegård psykososiale senter

- Ahus

- Opplevelsessenter for Energiutvikling,
Akershus Energi

- Universitetet for Miljø- og biovitenskap

- Folkemøte, Ski

Oslo

8.1

og

10.1

Finansminister Halvorsen

Fornyings- og administrasjonsminister Røys

- Møtestedet, Kirkens Bymisjon

- Skattedirektoratet

- Holmlia skole

Vestfold

12.1

Finansminister Halvorsen

Fornyings- og administrasjonsminister Røys

- Horten mikroteknologimiljø

- Høgskolen i Vestfold

Buskerud

Samferdselsminister Navarsete

(Utenriksministeren besøker fylket senere)

(detaljer kommer senere)

Telemark

11.1-

12.1

Samferdselsminister Navarsete

Miljøvernminister Bjørnøy

(Utenriksministeren besøker fylket senere)

- Åpning av Villreinsenteret

- Møte med ulike institusjoner på Gassnova

- Bedriftsbesøk Eek Transport

- Folkemøte Tinn

Aust-Agder

8.1

Miljøvernminister Bjørnøy

Kultur- og kirkeminister Giske

- Dahlske vdg skole, Grimstad

- Havforskningsinstituttet, Flødevigen

- FN-huset

Vest-Agder

16.1

Barne- og likestillingsminister Bekkemellem

Kultur- og kirkeminister Giske

- Agder folkehøyskole

- Møte m kvinnenettverket i fylket

Rogaland

8.1

Kultur- og kirkeminister Giske

Barne- og likestillingsminister Bekkemellem

- Jærmuseet - Vitensenteret

- Kunnskapsparken

- Rogaland Teater

- Kodlidalen barnehage

- Gjesdal ungdomsskole

- Skoleskipet Gann

- Krisesenteret i Stavanger

- Folkemøte Stavanger

Hordaland

11.1-

12.1

Statsminister Stoltenberg

- Folkemøte i Bergen

- Bedriftsbesøk Åstvedt AS

- Universitetet i Bergen

Sogn og Fjordane

11.1

Statsminister Stoltenberg

Arbeids- og inkluderingsminister Hanssen

Kunnskapsminister Djupedal

- Pressekonf, bl. a. "Gult kort"-prosjektet,

Sogndal

- Besøk NAVs landsdekkende økonomienhet

- Høgskulen i Sogndal

Møre og Romsdal

11.1-

12.1

Arbeids- og inkluderingsminister Hanssen

Kunnskapsminister Djupedal

- Ivar Aasen-senteret

- Hareid ressurssenter

- Folkemøte Volda

Sør-Trøndelag

12.1

Forsvarsminister Strøm-Erichsen

Utviklingsminister Solheim

- NTNU

- Luftkrigsskolen

Nord-Trøndelag

11.1

Forsvarsminister Strøm-Erichsen

Utviklingsminister Solheim

- Sund folkehøgskole, Inderøy

- Folkemøte Stiklestad

Nordland

Statsministeren besøker Nordland senere i vår.

Troms

11.1-

12.1

Landbruks- og matminister Riis-Johansen

Nærings- og handelsminister Andersen

(fungerende fiskeri- og kystminister)

- Kongsberg Satellite Services

- Kongsberg SpaceTec

- Marin Biobank

- Bedriftsbesøk Senja

- Bedriftsbesøk Balsfjord

Finnmark

10.1-

11.1

Landbruks- og matminister Riis-Johansen

Nærings- og handelsminister Andersen

(fungerende fiskeri- og kystminister)

- Svanhovd miljøsenter

- SIVA næringshage

- Åpning Innovasjon Norges kontor i Kirkenes

- Scootertur Pasvik-elva

Detaljert program regjeringen ut i landet (PFD)

Vi tar forbehold om endringer, og viser til departementene for spørsmål.