Historisk arkiv

Skifte av statssekretær på SMK

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Utredningssekretær Snorre Wikstrøm (35), Oslo, er i statsråd i dag utnevnt til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg fra 1. januar 2008. Samtidig har statssekretær Morten Wetland etter søknad fått avskjed fra samme dato.

Kongen har i statsråd i dag utnevnt utredningssekretær Snorre Wikstrøm (35), Oslo, til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg fra 1. januar 2008. Samtidig har statssekretær Morten Wetland etter søknad fått avskjed fra samme dato. Wetland har vært statssekretær ved Statsministerens kontor siden 17. oktober 2005.

Snorre Wikstrøm kommer fra stillingen som utredningssekretær og leder for politisk avdeling ved Arbeiderpartiets kontor. Han har tidligere blant annet vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, valgkampsekretær i Oslo Arbeiderparti, prosjektsekretær i Hedmark fylkeskommune og byrådssekretær i Oslo kommune. Han har også blant annet vært styremedlem i Oslo Arbeiderparti og sentralstyremedlem i AUF. Wikstrøm, som opprinnelig er fra Hamar, er cand. mag. fra Universitetet i Oslo 1995, med fagene historie, statsvitenskap og sosiologi.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekretærer ser nå slik ut:


For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)
Kjersti Markusson (SV)
Hege Solbakken (Sp)
Svein Fjellheim (Ap)
Torbjørn Giæver Eriksen(Ap)
Rita Skjærvik(Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap)

For finansminister Kristin Halvorsen (SV)
Roger Schjerva (SV)
Geir Axelsen (Ap)
Ole Morten Geving (Sp)
Roger Østlie Sandum (SV)
Henriette Westhrin (SV)

For olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp)
Guri Størvold (Sp)
Liv Monica Bargem Stubholt (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Raymond Johansen (Ap)
Elisabeth Walaas (Ap)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland(SV)
Jens Revold (SV)

For kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)
Janne Sjelmo Nordås (Sp)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Heidi Sørensen (SV) - miljøsaker
Håkon Arald Gulbrandsen (SV) - utviklingssaker

For nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap)
Rikke Lind (Ap) – permisjon fra tidlig i 2008, dato fastsettes senere.
Øyvind Slåke (Ap)
Annelene Svingen (Ap) – konstituert i Rikke Linds permisjon.

For samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Steinulf Tungesvik (Sp)
Erik Lahnstein (Sp)

For arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap)
Libe S. Rieber-Mohn (Ap)
Laila Gustavsen (Ap)
Raimo Valle (Ap)

For barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen(Ap)
Kjell Erik Øie (Ap)

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Terje Moland Pedersen (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)

For kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Wegard Harsvik (Ap)

For helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap)
Rigmor Aasrud (Ap)
Arvid Libak (Ap)
Kari Henriksen (Ap)

For fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)
Wenche Lyngholm (SV)

For landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)

For kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV)
Lisbet Rugtvedt (SV)

For fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)