Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Stoltenberg lanserer ny helsekampanje for fattige land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

-Et nytt sterkt initiativ for å nå de helserettede tusenårsmålene. Slik beskriver statsminister Jens Stoltenberg Det internasjonale helsepartnerskapet som han lanserte i London i dag sammen med den britiske statsministeren Gordon Brown.

Statsminister Stoltenberg og statsminister Brown. Foto: Scanpix
Stoltenberg møtte statsminister Brown, helseministrene fra flere afrikanske og asiatiske land og representanter for åtte av de største internasjonale helseorganisasjonene. De møttes for å gå sammen om Det internasjonale helsepartnerskapet. Gjennom dette initiativet vil deltakerne arbeide for å redde millioner av liv ved å bygge bedre helsesystemer i noen av verdens fattigste land.

 

Det internasjonale helsepartnerskapet er ledd i en ny verdensomspennende kampanje for å nå de helserettede tusenårsmålene – ved å sikre at barn ikke dør, redusere dødelighet blant mødre og kjempe mot de største sykdommene.

 Statsminister Stoltenberg tas i mot av statsminister Brown utenfor 10 Downing Street. Foto: Scanpix

-Hvert tredje sekund dør et barn under fem år av sykdommer som kan behandles eller forebygges, hvert minutt dør det en kvinne i barsel. Som far, økonom og politiker, mener jeg at dette er moralsk uakseptabelt og ser det som et alvorlig hinder for utvikling i fattige land. Kun ved å styrke helsesystemene i fattige land kan vi få til å øke farten i arbeidet med å nå de helserettede tusenårsmålene, sier statsminister Jens Stoltenberg.

 

 Det internasjonale helsepartnerskapet arbeider for at helsebistand skal fungere bedre for fattige land og akselerere utviklingen ved å:

  • sørge for bedre koordinering av givere
  • fokusere på bedre helsesystemer som et hele i stedet for å fokusere på enkeltsykdommer eller saker
  • utvikle og støtte landenes egne helseplaner

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdensbanken, UNAIDS, UNFPA, GAVI-alliansen, UNICEF, Gates-stiftelsen og giverland som Norge, Storbritannia, Tyskland og Frankrike samler seg i dag om en forpliktelse til å samarbeide bedre for å redusere byrden som mengden givere og organisasjoner utgjør for fattige land, og i stedet støtte bedre opp om de helsebehovene som fattige land selv har identifisert som viktige. Til sammen representerer partnerne i Det internasjonale helsepartnerskapet halvparten av verdens pengeinnsats på helsebistand.

Helseministrene fra Burundi, Etiopia, Kenya, Mosambik, Zambia, Kambodsja og Nepal gikk inn i Det internasjonale helsepartnerskapet i dag. De mener de vil ha en gevinst av bedre koordinering mellom giverland og internasjonale organisasjoner i sitt arbeid med å forbedre landets helsetjenester. De har forpliktet seg til å øke offentlig finansiering av helsetjenester og sikre at de fattigste i befolkningen får tilgang til helsetjenester uten overdrevne kostnader.


Les mer om Stoltenbergs engajsement for tusenårsmål nummer fire og fem