Historisk arkiv

Stoltenberg varsler at internasjonale flyreiser må få klimakostnad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Stoltenberg ledet i dag klimatoppmøtets debatt om finansiering. I møtet understreket han de rike lands forpliktelse til å redusere verdens klimagassutslipp. Han varslet også behov for nye tiltak for å få større kutt i klimagassutslipp.

- Vi trenger større utslippsreduksjoner. Norge går inn for at internasjonal luftfart må med i en framtidig klimaavtale. Det betyr at luftfarten må bære kostnaden ved sine klimagassutslipp. Dette kan skje ved at luftfart inkluderes i et kvotehandelsregime. EU legger opp til å inkludere sin lufttransport i sitt kvotehandelsregime fra 2011. Norge støtter dette, sa Jens Stoltenberg til møtet.

Regjeringen har allerede lagt opp til at alle statlige tjenestereiser til utlandet skal være klimanøytrale, altså at det skal kjøpes kvoter tilsvarende utslippene fra disse reisene.

I sine innlegg gikk han gjennom den norske politikken for internasjonalt klimaarbeid:

1. Vi trenger et sterkt og forpliktende globalt mål som sørger for at den globale oppvarming ikke overskrider 2 graders temperaturøkning. Dette er grensen forskerne har satt før vi setter i gang prosesser i naturen som vil gi stor skade og som ikke kan stanses.

2. Vi må kutte med minst 50 prosent innen 2050 i forhold til 1990, og den globale reduksjon må starte raskt. Reduksjoner raskt har større effekt enn reduksjoner senere.

3. Flere land må påta seg forpliktelser. Landene som er med i dagens Kyotoavtale står for 30 prosent av utslippene. Når verden trenger et kutt på 50 prosent av utslippene er det tydelig at flere må med.

4. Avtalen må bygge på at de rike landene, de som har hovedansvaret for klimaproblemet, må ta storparten av regningen. Vi må betale for tiltak hjemme, men også for tiltak i fattige land. Til dette må vi ta i bruk de internasjonale mekanismene, som klimakvoter.

- Jeg vil flagge det norske standpunktet om at vi må få til en ny avtale innenfor rammen av FN, sa Stoltenberg før møtet.

Møtet samlet over seksti stats- og regjeringssjefer fra alle verdens land og ble ledet av FNs generalsekretær Ban-ki-Moon. Et annet sentralt tema var oppfølgingen til Kyoto-avtalen.

I tillegg til å lede sesjonen om finansiering, la også Stoltenberg fram Norges kunnskap og erfaringer med rensing og lagring av CO2.

- Mongstad-prosjektet med rensing og lagring av CO2 fra et varmekraftverk vekker stor interesse. Det er en teknologi hvor Norge leder an i utviklingen, sa Stoltenberg.